logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Znajdź frazę i/lub wybierz zakres dat:
Posiedznie Zarządu OW ZOSP RP woj Warmińsko-Mazurskiego
autor: GM Poniedziałek, 03 grudnia 2018 r.
foto_news
       Informujemy że planowane posiedznie zarzadu OW ZOSP RP naszego wojeówdztwa odbędzie się w dniu 17 grudnia o godz. 11.00 w Osrodku Szkolenia PSP w Olsztynie ul Poranna 41. Po posiedzniu spotkanie wigilijne. Zapraszamy członków Zarządu oraz prezesów ZOP ZOSP RP.
       Zaproszenia z programem zostaną wysłane pocztą tradycyjną. Dodatkowe materały będą publikowane na naszej stronie internetowej.  Liczymy na aktywny udział.
Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich
autor: GM/ZOSP RP Poniedziałek, 03 grudnia 2018 r.
foto_news
Związek OSP RP przygotował dla Państwa informację o ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich. Informacja (wraz z dokumentami i formularzami ARiMR) dostępna jest na dysku google.pl pod linkiem: https://goo.gl/forms/Lds3guxAE8GzPh4m1
WAŻNE: Istniejące koła KGW powinny poinformować Prezesa ARiMR o KGW działającym w konkretnej wsi na podstawie przepisów dotychczasowych w celu zablokowania rejestracji KGW na podstawie ustawy z 2018 r. (Art. 34 ust. 3) Następnie (w okresie miesiąca tj. do 29.12.2018 r.) zdecydują czy działają na podstawie przepisów dotychczasowych (Art. 34 ust. 6) albo skorzystają z prawa pierwszeństwa i zarejestrują się w rejestrze ARiMR (Art. 34 ust. 2). Przekazanie informacji Prezesowi ARiMR o działającym w danej wsi kole KGW jest ważne albowiem w ustawie nie określono żadnego trybu ustalania czy w konkretnej wsi działa już koło KGW a ARiMR dotychczas nie posiada żadnych danych o aktywności KGW.
więcej na stronie ZOSPRP
Myśląć Ojczyzna
autor: GM Poniedziałek, 19 listopada 2018 r.
foto_news
„Myśląc ojczyzna” – pod takim hasłem dzisiaj – 18 listopada w Warszawie w Świątyni Opatrzności Bożej spotkali się strażacy ochotnicy by uczcić uroczyście 100 lecie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach wzięli udział Prezes OW ZOSP Gustaw Marek Brzezin, oraz Ryszard Harasim i Stanisław Mikulak – członkowie prezydium ZOW ZOSP RP woj. Warmińsko-Mazurskiego oraz Grzegorz Matczyński
czytaj całość ...
Kursy / szkolenia dla dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
autor: GM Środa, 14 listopada 2018 r.
foto_news

Kursy/szkolenia dla dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (dla kat. B)

 

Celem kursu jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze z godnie z ustawą o kierujących pojazdami, oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 roku.

Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia: nauka podstawowej technik jazdy i taktyki jazdy w warunkach specjalnych, analiza przepisów ruchu drogowego, wypadki drogowe, psychologia transportu, zajęcia praktyczne z technik i taktyki jazdy w warunkach specjalnych ( np. na autodromie z wykorzystaniem płyt poślizgowych) .

czytaj całość ...
strona : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3110196