logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 
W-M Muzeum Pożarnictwa
Czwartek, 26 stycznia 2017 r.
     Muzeum powstało w 1972 r. z inicjatywy działacza pożarniczego, Maksymiliana Angera. Na ekspozycję składają się stare dokumenty, odznaczenia, mundury strażackie, sztandary oraz sprzęt przeciwpożarowy pochodzący z dawnych wieków. W gablotach prezentowane są hełmy: mosiężne z XVIII w., skórzane z początku XIX, hełmy pruskie i międzywojenne. W muzeum znajduje się też ciekawa rekonstrukcja ręcznej sikawki drewnianej tak zwanej "szprycy", która powstała prawdopodobnie ok. 1930 r. Tego typu sikawki były używane do gaszenia pożarów na przełomie XVI i XVII w. 
    Obok pawilonu muzealnego postawiono wiatę, w której znajdują się stare powozy strażackie i różny, pamiętający jeszcze czasy pruskie sprzęt przeciwpożarowy.
 
W sprawach zapoznania się z ekspozycją muzealną można się kontaktować z;
 
-        Druhem Markiem Kłosowskim tel 730 305 367
-        Druhem Włodzimierzem Kobuszewskim tel 518 292 705
 
Siedziba muzeum znajduje się w Lidzbarku (pow. działdowski) przy ul. Nowy Rynek 14

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria


Informacje

Wspierają nasze działania

Newsletter

Kalendarium

brak wpisów

Galeria

Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 2420382