logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Znajdź frazę i/lub wybierz zakres dat:
Zjazd OP ZOSP RP w Olsztynie
autor: GM Poniedziałek, 05 grudnia 2016 r.
foto_news
   3 grudnia w Olsztyńskim Starostwie odbył się Zjazd OP ZOSP RP w Olsztynie. W Zjeździe uczetniczyło ponad 80 osób w tym delegaci, których było 22, co stanowiło 90% ogólnej ich ilości. Prezes Mirosław Pampuch przedstawił informację z działalności, a po dyskusji i wystąpieniach gości Zjazd zatwierdził 34 osobowy nowy zarząd. W wyniku jego ukonstytuowania się wybrano nowego prezesa. Została nim Małgorzata Chyziak - Starosta Olsztyński.
sprawozdanie z działalności za kadencję 2011-2016
czytaj całość ...
Zjazd OP ZOSP RP w Ełku
autor: GM Poniedziałek, 05 grudnia 2016 r.
foto_news   W Prostkach w dniu 2 grudnia obradował Zjazd OP ZOSP RP w Ełku. W Zjezdzie uczestniczyli samorządowcy z powiatu oraz przedstawiciele PSP na czele z Komendantem Wojewódzkim st. bryg. Mirosławem Hołubowiczem. Informację z pracy Zarządu za 5 lat przedstawił ustępujący prezes Jarosław Franczuk, a uzupełnił ją Komendant Powiatowy PSP Marek Markowski.
   Uczestnicy Zjazdu wybrali nowego prezesa Mirosława Orłowskiego, zastąpił on Jarosława Franczuka, który był prezesam przez trzy poprzednie kadencje.
czytaj całość ...
Informacja o kwocie pozyskanej z 1% za rok 2015
autor: GM Piątek, 02 grudnia 2016 r.
foto_news
     UWAGA - aktualizacja z dnia 5 grudnia
Informujemy o kwotach pozyskanych w ramach 1% dla ZOSP RP i przeznaczonych dla OSP. Kwota pozyskana za 2015 rok dla OSP to 157 604 zł, jest ona większa od kwot pozyskanych w latach poprzednich. MOZLIWE SĄ ZMIANY W KWOTACH PRZYDZIELONYCH DLA OSP Z UWAGI NA DUŻĄ ILOŚĆ DARCZYŃCÓW W KRAJU - listy są weryfikowane w poszczególnych województwach
UWAGA - środki będzie można wybrać dokonując zakupu sprzętu i umundurowania w naszym biurze lub otrzymać z kasy OW ZOSP bądź na konto na podstawie okazanej faktury zakupu z opisem informującym o źródle pochodzenia środków.
TABELA Z ROZDZIAŁEM ŚRODKÓW DLA OSP
czytaj całość ...
Zjazd OP ZOSP RP w Olecku
autor: GM Czwartek, 01 grudnia 2016 r.
foto_news
 30 listopada odbył się Zjazd OP ZOSP RP w Olecku. W trakcie Zjazdu po sprawozdaniu prezesa wywiązała się dyskusja w trakcie której poruszono takie zagadnienia jak: - problemy naborem nowych osób do OSP a w szczególności do JOT-ów, - potrzebę kontynuacji zakupów smochodów pożarniczych, - brak wsparcia finansowego do budowy i remontów straznic, - nie zawsze trafne decycje dotyczące zakupów sprzętu wynikające z zaleceń - normatywów, - nie zawsze przychylne działania pracodawców w stosunku do członków OSP w przypadku potrzeby udziału w akcjach podczas pracy.
Zjazd powierzył ponownie  funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Stanisławowi Ciechanowiczowi. 
czytaj całość ...
strona : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4102318