logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Znajdź frazę i/lub wybierz zakres dat:
RPO - sprzęt dla strażaków
autor: GM Poniedziałek, 29 lutego 2016 r.
foto_news

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Termin, od którego można składać wnioski -31 marca 2016
Termin, do którego można składać wnioski -29 kwietnia 2016
Termin rozstrzygnięcia konkursu -sierpień 2016 r.

Obozy MDP - planowane w 2016
Czwartek, 25 lutego 2016 r.
foto_news    Informujemy że podobnie jak w latach ubiegłych planujemy organizację obozu MDP w Kikitach. Jak zawsze wspaniała kadra i wieczny - najlepszy komendant obozu zaprasza. Planowane terminy turnusów
I 26.06.2016do 09.07.2016 ,
turnus II 10.07.2016 do 23.07.2016 ,
turnus III 24.07.2016 do 06.082016 .
Krwiodawcy - OGNISTY RATOWNIK - GORACA KREW
autor: gm Czwartek, 18 lutego 2016 r.
foto_news       16 lutego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, w podstawionym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie autobusie,  w ramach kolejnej edycji programu "Ognisty Ratownik-Gorąca Krew", odbyła się  akcja honorowego krwiodawstwa.
więcej kwpspErasmus+ - środki finansowe na wymianę młodzieży
autor: GM Czwartek, 18 lutego 2016 r.
foto_news

Erasmus+ to program Komisji Europejskiej, który zastąpił wcześniejsze programy sektorowe np. „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Program kładzie nacisk na projekty młodzieżowe, edukację pozaformalną, czyli edukację pozaszkolną i ukierunkowany jest na integrację europejską.
więcej strona zosprp

strona : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4157502