logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Znajdź frazę i/lub wybierz zakres dat:
Zjazd OP ZOSP RP w Nidzicy
autor: GM Piątek, 18 listopada 2016 r.
foto_news
      W dniu 17 listopada odbył się Zjazd OP ZOSP RP w Nidzicy. Zjazd zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie. Rozpoczął się od wręczenia podziękowań dla osób i instytucji współpracujących z Oddziałem. Zarząd OW ZOSP RP reprezentował Andrzej Ochlak - członek prezydium. Sprawozdanie z działalniści złożył Waldemar Szymański, a absolutorium ustępującemu zarządowi udzielili delagaci, których na ogólną ilość 14 obecnych było 11. Zjazd na prezesa wybrał ponownie Waldemara Szymańskiego.
czytaj całość ...
Konkurs - FLORIANY
autor: GM Środa, 02 listopada 2016 r.
foto_news
FLORIANY to ogólnopolski konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji środowisk lokalnych. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.
ZGŁOŚ SWOJĄ OSP patrz więcej
Zjazd ZOP w Iławie
Czwartek, 17 listopada 2016 r.
foto_news
W dniu 16 listopada w siedzibie Starosty Powiatowego odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP reprezentował druh Stanisław Mikulak. Na 26 delegatów, w Zjeździe uczestniczyło 24. Zjazd wybrał na prezesa druha Stanisława Kastrau, wicestarostę. Wiceprezesami zostali: Tomasz Ewertowski, Krzysztof Harmaciński, Julian Lemiech.

czytaj całość ...
Dotacje - pilne
autor: GM Poniedziałek, 14 listopada 2016 r.
foto_news

       Informujemy, że posiadamy jeszcze środki finansowe na dopłaty do zakupu ochrony osobistej strażaka w tym: umundurowania specjalnego, butów specjalnych, hełmów, rękawic, ubrań koszarowych oraz węży pożarniczych. Zakupu mogą dokonać Ochotnicze Straże Pożarne, które dostarczą wniosek – druk  „Wniosek na dofinansowanie sprzętu i umundurowania – wojewódzki” . Wzór wniosku na naszej stronie w zakładce informacje – pliki do pobrania.  Z uwagi na zbliżający się koniec roku prosimy o pilne kontaktowanie się z biurem OW w celu wykorzystania dotacji.

strona : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4157487