logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
autor: MJ Sobota, 14 stycznia 2023 r.

Początek stycznia to dobry moment na podsumowanie rocznej pracy zgromadzenia, które na Warmii i Mazurach skupia 523 Ochotnicze Straże Pożarne i blisko 16 tysięcy strażaków ochotników.

W środę 11 stycznia Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. warmińsko-mazurskiego spotkał się w sali Ośrodka Szkolenia KW PSP na posiedzeniu plenarnym, aby dokonać bilansu działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w zakończonym roku 2022 oraz przyjąć główne zamierzenia na rok 2023.

 

 

Wśród przybyłych: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego dh Gustaw Marek Brzezin, Wiceprezes Zarządu Oddziału dh. Sylwia Jaskulska, Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński wraz z Zastępcami, członkowie Zarządu Oddziału, Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji.

Obrady otworzył Prezes Zarządu Oddziału dh Gustaw Marek Brzezin, który przywitał wszystkich uczestników spotkania oraz złożył na ich ręce podziękowania za tworzenie właściwych, partnerskich warunków dla rozwoju ochotniczego ruchu strażackiego. Następnie Dyrektor Zarządu Wykonawczego dh Maciej Jasiński przedstawił szczegółową prezentację najważniejszych działań podejmowanych przez zarządy oddziałów wojewódzkiego i powiatowych Związku OSP RP na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Zebrani mogli wysłuchać również informacji Komendanta Wojewódzkiego PSP na temat działań ratowniczych oraz w zakresie wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kolejne punkty posiedzenia miały szczególny, uroczysty wymiar. Uchwałą Zarządu w poczet Członków Honorowych Zarządu Oddziału Wojewódzkiego przyjęty został dh Stanisław Mikulak. Wręczono również nagrody dla autorów najlepszych opracowań zgłoszonych w wojewódzkim konkursie kronik.

Styczniowe spotkanie to również znakomity moment do złożenia wszystkim strażakom dobrych noworocznych życzeń oraz wzniesienia uroczystego toastu. Nigdy nie zagaśnie.

Duże podziękowanie składamy kadrze Ośrodka Szkolenia KW PSP, która zadbała o bardzo dobre przygotowanie sali obrad oraz miejsca uroczystego spotkania.

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3893181