logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Strażacy piszą projekty i dostają dotacje
autor: JN Wtorek, 02 kwietnia 2019 r.

Sala tradycji pożarniczych w Grabowie gm. Mrągowo. 

Strażacy z OSP Grabowo k. Mrągowa od wielu lat zabiegali stworzyć Salę tradycji pożarniczych. Niestety gmina nie miała na to środków, a sami mieli ich za mało. Kilka lat temu projekt strażaków  spodobał się wójtowi i zaczęto działać w tym kierunku.  Remiza ma ogromne poddasze, wiec wystarczy je odpowiednio zagospodarować i Sala tradycji gotowa. Tak się wszystkim wydawało, a jak podjęto już konkretne działania, to się okazało, że należy wymienić strop w całej remizie, gdyż jego parametry nie odpowiadają wymogom na miejsce użyteczności  publicznej. Wymiana stropu, to ogromne koszty, na które nie stać było gminy. Wykonano schody na poddasze, które strażacy zagospodarują na pomieszczenia gospodarcze. Marzenia o Sali tradycji pożarniczych prysły. 

W połowie ubiegłego roku druh Janusz Lange (obecnie radny i sołtys wsi) zwrócił się do prezesa osp druha Jana Narewskiego z propozycją aby tę salę tradycji wykonać na bazie budynku poszkolnego, który spełnia przecież warunki miejsca użyteczności publicznej. Pomysł fajny, ale budynek jest własnością gminy, a na zagospodarowanie części tego budynku po prostu nie ma osp przysłowiowej kasy, a w gminie bieda.
Jednak wyjście znaleźli – piszemy projekt na dofinansowanie! Zebrali Zarząd OSP Grabowo, przedstawili swoje plany i zapytali: „co wy na to druhowie ? . Pomysł fajny, ale może byśmy spróbowali napisać jakiś projekt na nowy samochód strażacki? – skwitowali druhowie. Dziś samochód kosztuje ok miliona złotych, a ok. pół miliona trzeba mieć własnego wkładu. Zapanowała cisza …, po chwili zadumy wszyscy jednogłośnie stwierdzili: robimy projekt na Salę tradycji pożarniczych, bo to też ważna sprawa dla lokalnego ruchu strażackiego.
Zielone światło i się zaczęło. Ostateczny termin złożenia projektu 19 października, mamy wiec ponad miesiąc. Dużo czasu, jak mogłoby się wydawać, ale to tylko złudzenie. Oglądamy pomieszczenia w budynku poszkolnym- trzeba trochę przebudować. Tu wybić nowy otwór na drzwi, tu zburzyć , a tu dobudować ściankę , a jeszcze gdzie indziej wymienić stolarkę okienną. Trzeba wiec zrobić projekt budowlany. Nie ma sprawy – odpowiadają architekci, ale to potrwa kilka miesięcy. Projekt, pozwolenia budowlane i inna dokumentacja. Koniec sprawy blisko – sali tradycji nie będzie. Na kolejnej cotygodniowej zbiórce w remizie zbiera się zarząd osp i zapada decyzja: „projektujmy salę na bazie tego co jest” , a wiec bez „budowlanki” .
Głowy strażaków „ płoną”, czas ucieka co robić! Prezes odręcznie rasuje szkice zagospodarowania pomieszczeń w budynku, które już wstępnie gmina użycza osp. Wyglądało to przyzwoicie, zatem do działania. Jedni zaangażowali się w wykonywanie pomiarów pomieszczeń i doboru odpowiednich mebli, środków audiowizualnych, które będą na wyposażeniu, półek i regałów na eksponaty stołów, krzeseł itd. Inni pracowali nad zestawieniem wydatków i wybieraniu ofert cenowych oraz nad szczegółowym opisie planowanej operacji z określeniem miejsca, celów, zakresu i kosztów. Wszystko, to miało być zgodne i spójne z celami i zadaniami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” .
Tą ogromną prace wykonali w miesiąc poświęcając każdą chwilę poza praca zawodową. Złożyli swój projekt kilka dni przed terminem w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu., i czekali na werdykt.
19 października Rada decyzyjna LGD „ Mazurskie Morze” dokonała oceny zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju. Projekt został wybrany do dofinansowania i umieszczony na liście rankingowej operacji na miejscu 1.   
Wniosek został skierowany do Urzędu Marszałkowskiego –ale to jeszcze nie koniec. Okazuje się, ze jeszcze jest kilka rzeczy do uzupełnienia i poprawki. Wszystko zostało załatwione pozytywnie i wniosek OSP Grabowo został przedstawiony Marszałkowi Województwa do akceptacji.
27 marca 2019 r.  odbyło się uroczyste podpisanie umowy.  Koszt całkowity przedsięwzięcia to ponad 62 tys. zł. dofinansowanie samorządu Warmińsko-Mazurskiego to  ok 53 tys. zł . Koszty własne OSP Grabowo to 9 tys. zł.  Na te kwotę będą się składać fundusze uzyskane przez osp w ramach tzw.”1 %” przekazanego na rzecz OSP Grabowo w wysokości 3 tys. zł. oraz dofinansowanie Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego  w kwocie tez 3 tys. zł – tez w ramach „1%”. Pozostała kwota to darowizny lokalnej społeczności przeznaczone na ten cel.
Przy tej okazji strażacy z Grabowa k. Margowa dziękują wszystkim tym, którzy przekazali swój 1% na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dzięki tym wpłatom strażacy ochotnicy mogą realizować swoje pomysły i marzenia, które służą lokalnej społeczności.
Sala Tradycji Pożarniczych przy OSP Grabowo będzie pierwszym tego typu miejscem aktywności społecznej w powiecie mrągowskim. Jej celem będzie zaangażowanie lokalnej społeczności, a szczególnie ludzi młodych, do podjęcia wolontariatu w ochotniczych strażach pożarnych. Będzie umożliwiała: zgłębianie literatury historycznej o problematyce pożarniczej, eksponowanie zdolności artystycznych. Będzie przybliżała społeczeństwu zasady działania osp oraz uświadamiała, ze każdy z nas poprzez społeczną działalność w osp może służyć pomocą innym ludziom ratując ich mienie i życie.
Sala Tradycji Pożarniczych będzie miejscem styku aktywności różnych grup społecznych, których działalność jest tożsama z zadaniami ochotniczych straży pożarnych. Sala tradycji będzie służyła wymianie poglądów oraz organizacji wspólnego działania na rzecz środowiska lokalnego. Będzie miejscem integracji i „kuźnią” młodych lokalnych społeczników i wolontariuszy.    
J.N.

galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4128913