logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Kobiety na szkoleniu ....
autor: KP PSP Braniewo/IŚ Środa, 16 października 2013 r.

Kobiety na szkoleniu strażaków OSP - Braniewo

W roku bieżącym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzono pierwszy kurs - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP w edycji dedykowanej dla kobiet wchodzących w skład OSP. W zajęciach uczestniczyła grupa kobiet z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie. Druhny z OSP mocno zaangażowały się i zainteresowały pożarnictwem.


Można śmiało stwierdzić, że będzie to skuteczne zasilenie szeregów jednostki OSP w Braniewie. Zajęcia teoretyczne realizowane były w formie prezentacji multimedialnych oraz pokazów filmowych. Druhny odbywały także zajęcia praktyczne na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem sprzętu pożarniczego. Zajęcia praktyczne to najlepszy sposób na „posmakowanie” tematyki pożarniczej. Do dyspozycji uczestników szkolenia był sprzęt i pojazdy jednostki ratowniczo–gaśniczej oraz OSP w Braniewie. W trakcie zajęć druhny mogły zapoznać się z zasadami prowadzenia działań ratowniczych, zdobyć umiejętności z zakresu wykorzystania i obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu pojazdów ratowniczych, warunków i zasad bhp na miejscu prowadzenia działań ratowniczych. Duży nacisk położono na umiejętności praktyczne, ćwiczenia ze sprzętem oraz wyrobienie odpowiednich nawyków i umiejętności pracy ze sprzętem. Dla potrzeb szkoleniowych założono elektroniczny dostęp do materiałów szkoleniowych, z którego kursantki mogły pobierać materiały do nauki własnej i do przygotowania się na kolejne zajęcia. Ćwiczenia realizowano na obiektach i z wykorzystaniem sprzętu i pojazdów PSP oraz w obecności pracowników KP PSP. Zajęcia praktyczne wymagały wysiłku i potu, ale i sprawiały satysfakcję z zaliczenia ćwiczeń. Ważnym elementem ćwiczeń były zajęcia z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych /aparaty powietrzne/, umiejętność wykorzystania drabin pożarniczych oraz samodzielnego prowadzenia działań ratowniczych wg wcześniej przygotowanego scenariusza. To pierwsze szkolenie, w którym uczestniczy grupa kobiet działających w ruchu pożarnictwa ochotniczego. W środę 25 września w świetli Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Władysław Szczepanowicz wręczył świadectwa dla osób, które pozytywnie zdały egzamin teoretyczny i praktyczny. W sumie z 16 osób przystępujących do szkolenia świadectwa ukończenia kursu odebrała grupa 10 pań z jednostki OSP w Braniewie. 
/st. kpt. I.Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3110298