logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Nasz -
autor: GM Piątek, 09 listopada 2012 r.
   Uprzejmie informujemy i przypominamy o prenumeracie czasopisma STRAŻAK. Nasze związkowe czasopismo jest waznym źródłem informacji o strażackim ruchu. Niestety nie wszystkie OSP wykazują zainteresowanie poradami i informacjami w nim zawartmi - w naszym województwie prenumeratę prowadzi ok 52 % ogólnej ilości jednostek. zachęcamy do skorzystania ze STRAŻAKA - piszą w nim do nas i o nas.
  STRAŻAK
ZAPRENUMERUJ „STRAŻAKA”
Urzędy pocztowe i doręczyciele przyjmują prenumeratę na I kwartał 2013 r. i cały 2013 r. do 30 listopada 2012 r.
Ruch S.A. przyjmuje wpłaty na prenumeratę na na I kwartał 2013 r. i cały 2013 r. do 5 grudnia 2012 r.
Zamówienia można składać także w innych firmach kolportażowych:
Garmond Press Sp. z o.o. tel. (012) 412 75 60
Kolporter S.A.tel. (041) 368 36 20 do 23 lub (022) 846 29 27, 846 29 37,
Biura terenowe Związku OSP RP i redakcja „Strażaka”przyjmują prenumeratę od dowolnego miesiąca w roku.
Cena 1 egz. w 2013 r. ­wynosi 7 zł (w tym 5% VAT)
   Strażak” miesięcznik ZOSP RP –informacje o naszym województwie oraz jego prenumerata.---- informacja zawarta w  "Sprawozdanie z działalności ZOW ZOSP RP woj. Warmińsko-Mazurskiego za lata 2007-2011"  
     
      Miesięcznik wydawany przez ZG ZOSP RP „Strażak” jest naszym strażackim czasopismem mającym ponad 100-u letnią tradycję. Zamieszczane są w nim informacje z życia Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku. Z założenia ma pełnić także funkcję przekazywania informacji o zmianach prawnych i regulaminowych istotnych dla funkcjonowania OSP. Zadania te są realizowane niestety jego dostępność w dla strażaków jest ograniczona. Tylko 55% OSP naszego województwa było odbiorcą „Strażaka” w 2011 roku a w bieżącym zaledwie 51% zamówiło jego prenumeratę.
      Niektóre wybrane informacje jakie opublikowano w „Strażaku” dotyczące naszego województwa (nr/rok wydania) to m.in.:
     7/2008 „Z Internetu trzeba umieć korzystać” – OSP Mikołajki, „Staramy się zachęcić młodzież” – OSP Stopy-Samulewo,
      11/2008 „Ekolodzy z Barczewa”, „Młodzieżówka i sekcja ratownictwa wodnego” – informacja o OSP Biskupiec, „Jak prezes został Napoleonem” – OSP Jonkowo,
     1/2009 „Ratownictwo techniczne i muzeum” – OSP Dobre Miasto,
     2/2009 „Pod znakiem sportu i współpracy” – ZOP ZOSP RP w Olsztynie,
     5/2009 „Nowy sprzęt dla Pisza” – OSP powiatu Piskiego,
     8/2009 „Chronią mieszkańców i turystów” – OSP Lidzbark,
     10/2009 „W ochotniczej służbie” – OSP Górowo Iławieckie,
     2/2010 „Ochotnicy z gminy Mrągowo”, „Ochotnicza jak zawodowa” – OSP Mikołajki, „W przededniu jubileuszu” – OSP Krutyń,
     11/2010 „Pamięć o tych co odeszli” – informacja o Pomniku Strażaków Poległych w Akcji,
     12/2010 „Wicepremier w Lubawie”,
     3/2011 „Okraść straż to jak okraść kościół”, „Latający fantom” – OSP Wielbark,
     8/2011 „Wilki śródlądowe z OSP Spytkowo”,

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4021299