logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Turniej Wiedzy Pożarniczej
autor: KP PSP Iława Środa, 02 maja 2012 r.
      27 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum nr 1 w Iławie odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
      W turnieju, organizowanym przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie oraz Komendę Powiatową PSP w Iławie, która w tym roku był gospodarzami turnieju,  wzięło udział 61 zawodników z całego województwa warmińsko-mazurskiego.
        Turniej odbył się przy wsparciu WFOŚiGW w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, banku BGŻ, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Na turnieju obecni byli: st. bryg. Jan Słupski - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Maciej Jasiński – Komendant Powiatowy PSP w Iławie.
Swoją obecnością zaszczycili także: Maciej Rygielski – Starosta Iławski, Włodzimierz Ptasznik – Burmistrz Iławy,  st. bryg. Julian Lemiech – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, dh Andrzej Ochlak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Grzegorz Matczyński – Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP województwa warmińsko-mazurskiego, oraz dh Henryk Zakrzewski – Członek Prezydium Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego ZOSP RP.
Młodzież rywalizowała w trzech grupach wiekowych, tj. w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wykazywała się wiedzą z zakresu historii pożarnictwa, ochrony ludności,  ochrony przeciwpożarowej, przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, znajomością pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, organizacji działań ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, lasów i środków transportu, ewakuacji ludzi i mienia, zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, znajomością służby wewnętrznej, organizacji i realizacji zadań statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiedza, którą dysponują jest nierzadko większa niż wiedza zawodowych strażaków ! J … przynajmniej ta teoretyczna.
Po teście teoretycznym oraz praktyczno-ustnej dogrywce komisja  w składzie: st. bryg Tomasz Łazowski – przewodniczący, st. kpt. Jarosław Swatowski – sekretarz oraz mł. kpt. Krzysztof Szałkowski – członek wyłoniła zwycięzców:
w grupie szkół podstawowych
miejsce I – Michał Zwaliński z Ostródy
miejsce II – Wioleta Aftyka z Gołdapi
miejsce III – Klaudia Gurzyńska z nowego Miasta Lubawskiego
 
w grupie szkół gimnazjalnych
miejsce I – Damian Warmiński z Ostródy
miejsce II – Daniel Czyżewski z Działdowa
miejsce III – Izabela Aftyka z Gołdapi
miejsce IV – Mateusz Niski z Olsztyna
 
w grupie szkół gimnazjalnych
miejsce I – Magdalena Niska z Olsztyna
miejsce II – Piotr Chodup z Olsztyna
miejsce III – Arkadiusz Frankiewicz z Iławy
 
Zwycięzcy oraz laureaci drugich miejsc na szczeblu wojewódzkim wezmą udział w finale krajowym, w Wiśle w dniach 1-3 czerwca br.
mł. bryg. Tomasz Michalski – rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Iławie

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4129219