logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Internetowe Centra Edukacyjno - Oświatowe
autor: GM Czwartek, 18 listopada 2010 r.
W jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie kraju działa prawie 700 internetowych ośrodków edukacyjnych. Powstawały one w ramach programach unijnych, takich jak:
„Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi”
„Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.
Projekty te zostały już zakończone jednak na jednostkach w nich uczestniczących spoczywają pewne obowiązki takie jak;
a)     nadzoru nad zapewnieniem trwałości Projektu minimum przez 5 lat od daty jego zakończenia,
b)     monitorowania funkcjonowania wszystkich Centrów powstałych w Ochotniczych Strażach Pożarnych lub z ich udziałem w ramach projektu Wioski Internetowe oraz Internetowe Centra Edukacyjno - Oświatowe, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w ich pracy do podjęcia działań prowadzących do ich niezwłocznego usunięcia,
c)     okresowych wizytacji we wszystkich Centrach przynajmniej raz na rok, a w przypadku otrzymywania powtarzających się sygnałów o nieprawidłowym funkcjonowaniu któregokolwiek z nich do jego częstszej wizytacji.
 Na terenie naszego województwa takich ośrodków mamy 34 i większość z nich dzięki pomocy samorządów gminnych i zaangażowaniu członków OSP dobrze funkcjonuje. W ramach nadzoru nad ich działaniem w zakładce „SYSTEM OSP” umieszczono elektroniczną wersję notatki z wizytacji o jaką zostali poproszeni Prezesi ZOG. Proszę Komendantów Gminnych o uzgodnienie z Prezesami działań w tym zakresie.
wykaz ICEO woj war-maz
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4102267