logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Przygotowania do kampanii sprawozdawczo – wyborczej
autor: GM Czwartek, 04 listopada 2010 r.
   We wszystkich ogniwach naszego związku rozpoczynamy przygotowania do podsumowania kolejnego roku naszej działalności oraz do przeprowadzenia wyborów nowych władz. W październiku Zarząd Główny ZOSP RP podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia i przyjęcia założeń organizacyjno programowych przebiegu zebrań.

   Kalendarium założeń organizacyjno – programowych przewiduje, że walne zebrania sprawozdawczo wyborcze w OSP przeprowadzimy od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011, a całość kampanii sprawozdawczo wyborczej zakończona zostanie do 30 października 2012, kiedy to najpóźniej odbędzie się XIII Zjazd Krajowy ZOSP RP.
   Dokumentacja jak w roku poprzednim dostępna jest na stronie internetowej ZG.
   Zasady wyboru delegatów i przedstawicieli reguluje Uchwała Zarządu Głównego. Z praktycznej strony jak najszybciej powinny się odbyć zebrania zarządów oddziałów gminnych w celu określenia liczby delegatów i przedstawicieli – w uchwale ZG liczba delegatów na Zjazd Gminny została określona na 10% w stosunku do liczby członków w poszczególnych OSP, a liczba przedstawicieli to 5%.
Szczegółowe informacje - UCHWAŁA nr 50/XI/2010

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4066247