logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Zebranie Sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumianie
autor: Maciej Jasiński Niedziela, 18 lutego 2024 r.
W sobotę 17 lutego 2024 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP przeprowadziła Ochotnicza Straż Pożarna w Rumianie (gm. Rybno, pow. działdowski).

W zebraniu podsumowującym rok 2023 uczestniczyli członkowie czynni i honorowi OSP Rumian, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz zaproszeni goście, m.in.: Wójt Gminy Rybno, Tomasz Węgrzynowski, Członek Zarządu Powiatu Działdowskiego Janusz Kaczmarek, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie mł. bryg. Dariusz Jankowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rybnie druh Dariusz Tara, Proboszcz Parafii pw. Św. Barbary, a zarazem Kapelan OSP w Rybnie ks. Sławomir Sporczyk. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP reprezentował Dyrektor Zarządu Wykonawczego druh Maciej Jasiński.


Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes OSP Rumian druh Wojciech Bielecki. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego w 2023 roku druha Marka Bartwickiego. Przewodniczenie dalszej części obrad objął Wiceprezes i Naczelnik OSP druh Piotr Bojarowski, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2023 oraz przybliżył zamierzenia na rok bieżący. Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz plan finansowy na rok 2024 przedstawiła Skarbnik OSP druhna Jolanta Bielecka. Następnie przyszedł czas na sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz dyskusję nad jej wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP – w głosowaniu członkowie OSP Rumian jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem tego wniosku.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. W swoim wystąpieniu Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego druh Maciej Jasiński m.in. podziękował ochotnikom za ich społeczną służbę i pracę, a przedstawicielom samorządu i wszystkim współpracującym – za konkretne wsparcie i tworzenie dobrego klimatu wokół ochotniczej jednostki.

Na zakończenie zebrania wręczono zaświadczenia o recertyfikacji uprawnień z zakresu pierwszej pomocy, a następnie pamiątkowe statuetki z podziękowaniami dla osób wspierających druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumianie.

Aktualnie jednostka OSP w Rumianie liczy 49 druhów, w tym 47 zwyczajnych (14 kobiet i 33 mężczyzn) oraz 2 honorowych. Działa tu również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza skupiająca 11 chłopców.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4066241