logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Srokowie (pow. kętrzyński)
autor: Maciej Jasiński Sobota, 17 lutego 2024 r.
W piątek, 16 września 2024 roku, swój miniony rok działalności podsumowała Ochotnicza Straż Pożarna w Srokowie.

Zebranie otworzyła i – wobec ogólnej zgody – poprowadziła Prezes OSP druhna Olga Szostek. Od razu dało się zauważyć profesjonalne przygotowanie do zdania rocznych sprawozdań, czego podkreśleniem była m.in. zgromadzona szczegółowa dokumentacja działalności dostępna do wglądu dla każdego zainteresowanego członka OSP. Po przedstawieniu informacji o rozległej działalności jednostki OSP głos zabrała Komisja Rewizyjna, stwierdzając prawidłowość działań statutowych i finansowych podejmowanych przez Zarząd w roku 2023 i wnioskując o udzielenie mu absolutorium za okres sprawozdawczy. Wszyscy obecni członkowie OSP przyjęli ten wniosek pozytywnie.


Zaangażowanie członków OSP w Srokowie i ich troska o bezpieczeństwo współmieszkańców są niezmiernie ważne, ale też zauważane i doceniane przez lokalną społeczność. Najlepszym na to dowodem jest odzew rad sołeckich i poszczególnych mieszkańców oraz zebranie środków pozwalających na praktycznie stuprocentowe sfinansowanie zakupu nowego hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla srokowskiej OSP, którym druhowie z dumą pochwalili się podczas zebrania. W trakcie spotkania rozmawiano również m.in. o rozpoczętej inwestycji obejmującej dobudowę kolejnych boksów garażowych oraz ocieplenie budynku remizy.


W zebraniu wzięli udział Druhny i Druhowie, członkowie zwyczajni i honorowi jednostki, oraz zaproszeni goście, a wśród nich Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Maciej Jasiński, Starosta Kętrzyński, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kętrzynie druh Michał Kochanowski, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie mł. bryg. Kamil Golon oraz Wójt Gminy Srokowo, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Srokowie druh Marek Olszewski.
Ochotnicza Straż Pożarna w Srokowie została założona w 1945 roku, ale jej poprzedniczka w niemieckim Drengfurcie powstała już w roku 1895. W 2025 srokowscy ochotnicy będą więc obchodzili podwójny jubileusz – 80-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Srokowie oraz 130-lecia powstania zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej na terenie tej miejscowości. Obecnie jednostka skupia 28 członków zwyczajnych, 19 członków honorowych oraz 5 wspierających. W planach jednostki na najbliższy czas jest również powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – pierwsze podjęte w tym zamiarze działania już dały pozytywne sygnały. Z uwagi na liczebność oraz dobre wyszkolenie załogi, a także położenie gminy w znacznej odległości od siedziby JRG PSP w Kętrzynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Srokowie stanowi istotne, niezastąpione ogniwo w systemie ratowniczo-gaśniczym całego powiatu kętrzyńskiego.

Gratulujemy pozytywnej oceny za cały rok 2023 oraz dobrego przygotowania do zebrania sprawozdawczego. Trzymamy kciuki za realizację wszystkich planów w roku 2024. Do zobaczenia podczas obchodów „dubeltowego” jubileuszu w roku 2025.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4066155