logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym edycja 2023/2024
autor: Maciej Jasiński Poniedziałek, 09 października 2023 r.

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.
Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Regulamin i karta zgłoszenia

Regulamin
Karta zgłoszenia

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, oraz udział we wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestr, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:
   I grupa – przedszkola
   II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
   III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
   IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
   V grupa – osoby dorosłe

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie, finał centralny.
   - eliminacje środowiskowe (przedszkolne, szkolne, do my i kluby kultury) – zakończenie eliminacji do 30 listopada,
   - eliminacje gminne, miejskie – zakończenie eliminacji do 31 grudnia,
   - eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia,
   - eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego,
   - finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2024 roku.

Ze względu na wieloetapowy charakter konkursu prosimy o kontakt z najbliższym terenowym oddziałem Związku OSP RP.

Uczestnicy zgłaszają swoje prace na etapie środowiskowym. Termin zgłaszania prac ustalają organizatorzy poszczególnych eliminacji, jednak nie później, niż do 30 listopada 2023 r.

W przypadku, gdy nie są organizowane eliminacje środowiskowe, gminne bądź powiatowe - prosimy o zgłaszanie prac do kolejnego wyższego szczebla eliminacji.

W przypadku pytań na temat eliminacji prosimy o kontakt z Biurem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. warmińsko-mazurskiego w Olsztynie, ul. Niepodległości 12, tel. 89 524-70-40, mail: magdalena.marczuk@zosprp.org.pl:

Prace na finał ogólnopolski przyjmowane są po przejściu eliminacji wojewódzkich.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie.
Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika).
galeria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4066148