logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoborze
autor: MJ Poniedziałek, 15 maja 2023 r.
Dzień 14 maja br. stał się świętem całej społeczności Gminy Płoskinia (pow. braniewski). Tego dnia Ochotnicza Straż Pożarna w Długoborze otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo gminy i nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie. Uroczystość była głównym akcentem zorganizowanych w Długoborze Gminnych Obchodów Dnia Strażaka.
     Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Długoborze. Sprawujący nabożeństwo Proboszcz ks. Stanisław Łomnicki, kapelan strażaków ochotników, w pięknych słowach podkreślił znaczenie sztandaru dla ochotniczej społeczności – zwłaszcza współcześnie.
      Po mszy, przy akompaniamencie orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali na teren placu przy remizie OSP i świetlicy wiejskiej.
      Na miejscu apelu dowódca uroczystości Komendant Gminny Związku OSP RP w Płoskini dh Łukasz Korneluk złożył Dyrektorowi Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh. Maciejowi Jasińskiemu meldunek o gotowości do rozpoczęcia ceremonii. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego na maszt została podniesiona flaga Rzeczpospolitej Polskiej.
      Strażaków, przybyłych gości oraz mieszkańców powitał Wójt Gminy Płoskinia Zbigniew Kowalski. Na zaproszenie przybyli m.in. samorządowcy na czele ze starostą braniewskim Karolem Motyką, Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie Marcin Kazimierczuk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Braniewie dh Tomasz Sielicki w towarzystwie druhów z zaprzyjaźnionych jednostek OSP powiatu, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie bryg. Jarosław Skalski.
      Następnie przystąpiono do ceremonii wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoborze. Po poświęceniu sztandaru przez kapelana długoborskich strażaków oraz odczytaniu stosownych aktów o ufundowaniu i nadaniu, Przewodniczący Komitetu Fundacyjnego Wójt Gminy Płoskinia Zbigniew Kowalski przekazał sztandar Dyrektorowi Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Maciejowi Jasińskiemu, a ten – po wygłoszeniu regulaminowej formuły – wręczył sztandar Prezesowi OSP dh. Krzysztofowi Makowskiemu. Wręczając sztandar dowódcy pocztu sztandarowego Prezes OSP podkreślił „strzeżcie honoru tego sztandaru, jak źrenicy oka”. Obok wizerunku patrona strażaków, Św. Floriana, na sztandarze wyhaftowana jest maksyma „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, które stanowi ideę społecznej służby strażaków.
      Oficjalną część zamknęły okolicznościowe przemówienia oraz meldunek o zakończeniu uroczystości. Gratulujemy organizacji wspaniałej uroczystości. Strażakom ochotnikom z OSP Długobór składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy bezpiecznych powrotów z działań ratowniczo-gaśniczych, dalszego rozwoju jednostki oraz kultywowania tradycji strażackich.
Zdjęcia: Renata Kucko.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4129469