logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

PROJEKT ustawy
autor: GM Poniedziałek, 10 maja 2021 r.
 Uwagi do projektu nowej ustawy o ochotniczej straży pożarnej przedstawia Związek OSP RP - patrz i śledż stronę ZOSPRP

ocena projektu ustawy 

chcesz zabrać głos w sprawie projektu - konsultacje społeczne 
 Nie milkną echa po przedstawieniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji założeń nowej ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgodnie z nią druhowie OSP mieliby m.in. otrzymywać dodatek do emerytury, uregulowana miałaby zostać także m.in. kwestia świadczeń za udział w akcjach, ubezpieczeń i odszkodowań dla druhów. Stworzone mają zostać także dwa, nowe odznaczenia dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.  

 Do sprawy, po zapoznaniu się z projektem ustawy, odniosły się wstępnie władze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, publikując uwagi do niej. Pełną treść dokumentu przesłanego przez ZOSP RP prezentujemy poniżej:

UWAGI OGÓLNE

1. Przeniesienie większości rozwiązań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W takim wypadku brak potrzeby tworzenia odrębnej ustawy. Uchwalenie ustawy o OSP sprawi, że ustawa o ochronie przeciwpożarowej stanie się kadłubowa i sprowadzająca się w większości do rozwiązań technicznych.
2. W posiadanym projekcie brak uregulowań o vacatio legis. Stąd brak możliwości oceny jakie perturbacje wywoła uchwalenie ustawy, jeżeli nie będzie odpowiedni czas na jej wprowadzenie.
3. Pozbawienie wszystkich OSP, które nie utworzą JRG OSP przymiotu jednostki ochrony przeciwpożarowej. Doprowadzi to do odcięcia finansowania z gminy, a w konsekwencji zamiast zapewnienia możliwości rozwoju prowadzić będzie do uwiądu działalności, co w konsekwencji prowadzić będzie do likwidacji stowarzyszeń.
4. Wprowadzenie określenia ratownik OSP pozbawi te osoby możliwości prawnej posługiwania się określeniem strażak, które zostaje prawnie zarezerwowane dla funkcjonariuszy PSP.

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3085655