logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Konkursy - rozstrzygnięcia.
autor: GM Piątek, 18 grudnia 2020 r.
      Rok 2020 to rok trudny dla nas wszystkich, trudny z powodu epidemii koronowirusa COVID 19 oraz z powodu obostrzeń w przestrzeni publicznej. Trudności mieliśmy z organizacją spotkania laureatów konkursu plastycznego oraz konkursu kronik. Informujemy że w ostatnich dniach do tych laureatów wysłaliśmy stosowne dyplomy z upominkami. 
          Gratulujemy oraz przepraszamy ze nie możemy tego dokonać osobiście.  

poniżej informacja o konkursie kronik 
 Przeprowadzono ocenę kronik w dniu 1-3 września. Klasyfikując kroniki zespół ozeniający brał pod uwagę kryteria i zasady oceny kronik zgodne z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Kronik przyjętego uchwałą ZG ZOSP 113/16/2009 z 23 października 2009. W wyniku oceny komisja nie ustaliła kolejności miejsc  a jedynie  wyróżnienia.

 W DZIALE KRONIK JEDNOSTEK OSP

kroniki wzorowa:

- OSP Kiwity, OSP Wielbark, OSP Rybno

 kroniki wyróżniająca

- OSP Miłomłyn, OSP Żegoty, OSP Świniarc

 stwierdzone uwagi w niektórych kronikach:    informacje prasowe - wycinki bez podania tytułu oraz daty wydań,    brak selekcji w materiałach fotograficznych,  częste odstępstwa chronologicznie - powracanie do starych dziejów co kilka stron,          autorzy słabo wykorzystują informacji z życia organizacyjnego OSP np. zebrania sprawozdawcze i materiały z ich przebiegu, iekompletne podpisy pod zdjęciami lub ich całkowity brak,  wklejanie oryginałów dokumentów do kronik

Komisja oceniająca wszystkim prowadzącym kroniki – kronikarzom oraz osobom tworzącym publikacje dziękuje za trud wniesiony w dokumentowanie życia jednostek OSP.

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4130069