logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Znajdź frazę i/lub wybierz zakres dat:
Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze
autor: GM Wtorek, 15 lutego 2011 r.
foto_news
Mija półmetek okresu, w którym powinny odbyć się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Jak one przebiegają i jakie problemy w trakcie nich są zgłaszane każdy z uczestników z pewnością oceni inaczej.
 Z moich obserwacji wynika, że ciągle popełniamy w trakcie zebrań błędy. Uczestniczyłem w zebraniach, na których zapomina się o poinformowaniu – stwierdzeniu jego prawomocności ( informacja komisji mandatowej), brak komisji skrutacyjnej (liczącej głosy), a rolę komisji mandatowej przejmuje przewodniczący zebrania ( zgłaszanie kandydatów do zarządu, itd.). Aby pomóc w tym zakresie załączam porządek zebrania z komentarzem PORZĄDEK ZEBRANIA.

czytaj całość ...
Konkurs Plastyczny
autor: GM Poniedziałek, 07 lutego 2011 r.
foto_news       Zapraszamy na finał wojewódzki konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”, który odbędzie się w dniu 19 lutego br. Uczestników finału prosimy o przybycie w dniu 19 lutego (sobota) na godz. 11.45 do siedziby Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie przy ul Pstrowskiego 23 ( uwaga siedziba tymczasowa).Do eliminacji wojewózkich zakwalifikowali się uczestncy z powiatów: działdowskiego, elbląskiego,  giżyckiego, kętrzyńskiego,  lidzbarskiego, oleckiego, ostródzkiego węgorzewskiego. Szczegółowe informacje w załączniku
DOPŁATY 2011
autor: GM Poniedziałek, 03 stycznia 2011 r.
foto_news
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że w bieżącym roku wnioski na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania, dofinansowanie zakupu samochodów oraz remontów remiz należy składać do 11 lutego.

czytaj całość ...
Fundusz Pomocy Wzajemnej
autor: GM Poniedziałek, 07 lutego 2011 r.
foto_news
            Od wielu lat funkcjonuje przy ZOW ZOSP RP w Olsztynie Fundusz Pomocy Wzajemnej. Ma on na celu wspomaganie strażaków w trudnych sytuacjach życiowych. Środkami z niego pochodzącymi w postaci bezzwrotnych zapomóg pomagamy strażakom, których zdrowie wymaga drogiego leczenia lub są w trudnej sytuacji spowodowanej innymi przyczynami. O wydatkowaniu kwot na ten cel decyduje Prezydium ZOW. W roku 2010 przekazaliśmy 4 zapomogi w kwotach 2x800zł, 1x1000 i 1x1500zł. W bieżącym roku odpowiadając na apel umieszczony w „Strażaku” nr 12/2010 przesłaliśmy 500 zł dla strażaka z powiatu gryfińskiego, który stracił nogę w trakcie akcji ratownictwa drogowego.
Środki na powyższy cel pochodzą ze składek od członków naszego Związku – jednostek OSP. Przyjęta wysokość składki to 10 zł od OSP za rok. ( Uchwała nr 12/VI/2009 ZOWZOSPRP woj. Warmińsko-Mazurskiego z 22 grudnia 2009r. w sprawie dokonywania przez OSP wpłat na Fundusz Pomocy Wzajemnej). Niestety nie wszystkie nasze jednostki ją uiściły.
Proszę o dokonanie wpłat z tym związanych do końca marca 2011, w tym zaległych za rok 2010.
 
strona : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3089390