logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Znajdź frazę i/lub wybierz zakres dat:
Posiedzenie ZOW ZOSP RP
autor: GM Piątek, 06 maja 2011 r.
foto_news
      Ostatnie posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Warmińsko-Mazurskiego odbyło się w dniu 28 kwietnia 2011r. Otwarcia obrad dokonał  Prezes OW ZOSP RP – Jacek Protas. Po otwarciu została zarządzona minuta ciszy – w dniu 15 kwietnia br. zmarł dh Witold Liksza, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Węgorzewie, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
       Kolejnym punktem obrad było wręczenie odznaczeń Związkowych zasłużonym działaczom OSP.
 
czytaj całość ...
Eliminacje wojewódzkie OTWP w Bisztynku
autor: GM Poniedziałek, 18 kwietnia 2011 r.
foto_news
    W piątkowe popołudnie (15 kwietnia) zakończono zmagania młodzieży o najlepsze wyniki w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Tym razem finaliści spotkali się nieopodal kamienia który wysunął się z rąk diabła i spadł w Bisztynku ( kamień ma 28 m. obwodu i 3 m. wysokości). To część legendy o diabelskim kamieniu leżącym koło Gimnazjum w którym rozegrał się finał wojewódzki Turnieju.

czytaj całość ...
Nowy samochód dla OSP "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki
autor: GM Czwartek, 14 kwietnia 2011 r.
foto_news
14 kwietnia OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim pow. olsztyński miała okazję do świętowania. W dniu tym jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.
                Pojazd marki SCANIA został zakupiony przez Gminę Purda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 6.2 ochrona środowiska, poddziałanie 6.2.2 bezpieczeństwo ekologiczne zadanie 3 – wyposażenie jednostek ratownictwa w specjalistyczny sprzęt.

czytaj całość ...
Podzielono środki z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę przeciwpożarową.
autor: GM Czwartek, 07 kwietnia 2011 r.
foto_news
     Dzisiaj – 7 kwietnia zostały podpisane umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminami naszego województwa w sprawie udzielania pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
      Podpisano 41 umowy, z czego 20 na remonty i inwestycje związane z budynkami remiz, 18 umów na zakupy sprzętu oraz 3 umowy na zakup samochodów. Łączna kwota środków finansowych jaką Samorząd Wojewódzki wesprze działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2011 wynosi 1 350 000 zł.

czytaj całość ...
strona : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3089375