logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Nowe samochody w remizach OSP.
autor: GM Środa, 16 stycznia 2019 r.

W roku 2018 strażacy ochotnicy naszgo województwa zostali wyposażeni w 20 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Było to możliwe dzięki dużemu wsparciu samorządów lokalnych, które wydatkowały na ten cel kwotę ponad 7,8 mln zł (51%) oraz dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Ochrony Środowiska - 4,4 mln (28%), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i KG PSP - 2,9 mln (19%) oraz Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0,3 mln (2%). Łączna wartość zakupionych samochodów wyniosłą ponad 15 mln zł.

Jako jeden z ostatnich samochód otrzymała OSP we Wiartlu w powiecie piskim. Poniżej informacja z OSP Wiartel.

Gmina Pisz zakupiła w 2018 r. nowy samochód pożarniczy ciężki 6×6 GCBA8/50 za 1.227.540,00 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu . Na zakup samochodu pożarniczego Scania P 410 pozyskano środki finansowe z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska w Olsztynie 350.000,00 , Komendanta Głównego PSP w Warszawie 60.000,00 i od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 50.000,00 ; łącznie pozyskano 460.000,00 .

Zabudowę nadwoziem pożarniczym w drodze przetargu publicznego wykonała Firma WISS Wawrzaszek . Zakupiona Scania P 410 GCBA 8/50 zastąpiła w OSP Wiartel wysłużonego 38 letniego Jelcza 315 GCBA 6/32 .

Prezes Zarządu Oddziału Gminy Pisz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Naczelnik jednostki OSP Wiartel dh. Michał Słonka : „ Jesteśmy dumni i zadowoleni z zakupu tego samochodu pożarniczego oraz bardzo dziękujemy Burmistrzowi Pisza Andrzejowi Szymborskiemu i Radnym Rady Miejskiej w Piszu , którzy spełnili marzenia strażaków z naszej jednostki , doposażając nas w specjalistyczny ciężki samochód pożarniczy .

Co to oznacza ? Jest to samochód pożarniczy trzyosiowy z napędami na 6 kół i wyposażony w zbiornik wody 8 300 l i zbiornik piany 840 l . Taki samochód pożarniczy jest niezbędny w Gminie Pisz i OSP Wiartel .

Dlaczego ? Gmina Pisz to obszarowo największa Gmina w Polsce , znaczna część Gminy Pisz to Puszcza Piska z trudnymi czasami dojazdami do miejsca zdarzenia i w tym momencie liczy się czas i ilość wody do podania w pierwszym rzucie dojazdu . Na terenie Gminy Pisz i Powiatu piskiego jest zlokalizowana duża ilość zakładów drzewnych tj. tartaki i zakłady produkcji z drewna . Również miejscowa ludność to 43 sołectwa z zabudową mieszkalno -gospodarczą i turystyczną oraz 18 tysięczne miasto Pisz . Podsumowując potencjalne zagrożenia , to nie sposób nie zauważyć , że jednostka OSP Wiartel jest położona najbliżej Komendy Powiatowej PSP w Piszu i miasta Pisz , w centrum Puszczy Piskiej . Nasz kapitał to 38 Strażaków wszechstronnie wyszkolonych , w tym 15 ratowników medycznych dobrze wyposażonych ,a od stycznia 2019 r doposażeni w nowy , największy w Gminie i Powiecie , ciężki samochód pożarniczy 6×6 SCANIA P 410 GCBA 8/50 .
wykorzystano materiał opracowany przez dh. Michała Słonkę

galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót


Informacje

Wspierają nasze działania

Newsletter

Kalendarium

brak wpisów

Galeria

Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 2370765