logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

akcja 1 %
autor: GM Piątek, 28 grudnia 2018 r.
Przypominamy że posiadamy na naszym koncie środki pochodzące z 1 % za rok podakowy 2017. Prosimy o ich wykorzystanie do końca września 2019 roku w sposób uzgodniony z biurem OW ZOSP RP w Olsztynie.
Dzieki aktywnośći członków OSP zebrana kwota jest największa od lat i wynosi łacznie prawie 227 tys. zł. Wyniki wg poszczególnych powiatów poniżej, a wykaz kwot dla poszczególnych OSP w zakładce obok
1% tak niewiele
Zachęcamy do kontynuowania tej akcji - w biurze posiadmy ulotki i plakaty zachęcające do przekazywania 1% dla OSP.
 
 
 
bartoszycki 5 860 zł
braniewski 4 756 zł
działdowski 17 830 zł
elbląski 14 499 zł
ełcki 2 808 zł
giżycki 974 zł
gołdapski 2 762 zł
iławski 35 950 zł
kętrzyński 5 089 zł
lidzbarski 1 901 zł
mrągowski 5 689 zł
nidzicki 11 811 zł
nowomiejski 5 716 zł
olsztyński 68 121 zł
ostródzki 13 979 zł
piski 6 135 zł
szczycieński 17 827 zł
węgorzewski 4 656 zł
  226 364 zł
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3085633