logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Mamy kolejnych nowych wyszkolonych strażaków ochotników
autor: Sz.S Kętrzyn Wtorek, 13 marca 2018 r.

W dniu 10 marca 2018 r. zakończył się kolejny kurs szkoleniowy strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu kętrzyńskiego. Bardzo długie szkolenie trwające 126 godzin lekcyjnych rozpoczęło się jeszcze w grudniu 2017 r. Szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej Komendy, ale nowi adepci strażackiej służby musieli też zaliczyć test w specjalnej komorze dymowej w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku.

Na kurs zgłoszono 22 osób, ale nie wszyscy dali radę podołać strażackiemu wyzwaniu, świadectwa odebrało 19 absolwentów, wśród nich była jedna kobieta – druhna Sandra Kuziak z OSP Barciany.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo – gaśniczych. W czasie kursu strażacy ratownicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności i współdziałania, techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt, a także zagadnienia BHP na miejscu akcji ratowniczej. Bardzo duży nacisk położyliśmy na zajęcia ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Każdy ze strażaków ochotników musiał zaliczyć bardzo trudne zajęcia praktyczne w masce i z butlą powietrzną na plecach w zadymionych pomieszczeniach i we wspomnianej komorze dymowej. Takie ćwiczenia miały oddać jak najbardziej realne warunki, z którymi mogą się spotkać nasi strażacy ochotnicy podczas prawdziwych akcji ratowniczych.

W sobotę 10 marca br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności.  Do egzaminu przystąpiło łącznie 19 osób.

W dniu 10 marca br.  Z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Szymon Sapieha wraz z członkami komisji mł. kpt. Piotrem Kimbarem i mł. kpt. Marcinem Lewosińskim dokonali wręczenia świadectw ukończenia szkolenia absolwentom kursu.

W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie st. bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły bardzo dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków ochotników do działań ratowniczych. Cieszy fakt, że młodzi ludzie w ogóle są zainteresowani tymi trudnymi i złożonymi strażackimi zagadnieniami i że chcą należeć do ochotniczych straży pożarnych.

Największa ilość nowych strażaków ochotników jest z OSP Pilec, to jednostka która zgłosiła aż 10 strażaków. OSP Pilec reaktywacja – tak nazwaliśmy ten fakt i wszystko wskazuje na to, że ciężki okres niepewności w funkcjonowaniu tej OSP jest już poza nimi.

Kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację był mł. kpt. Piotr Kimbar.

 

 

 

Informację przekazał: bryg.  Szymon Sapieha

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeria
powrót

Informacje

Wspierają nasze działania

Newsletter

Kalendarium

10/07/2018
termin - konkurs KRONIK
08/09/2018
konferencja historyczna i Apel Poległych
16/09/2018
zawody wojewódzkie OSP grupa A i C

Galeria

Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 2022328