logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Strażacy ochotnicy z Rozóg mają nowy sztandar.
autor: ZS Piątek, 30 czerwca 2017 r.


Strażacy ochotnicy z Rozóg mają nowy sztandar. Fundatorem jest lokalna społeczność, a rodzicami chrzestnymi - miejscowi przedsiębiorcy: Danuta Zagożdżon i Grzegorz Winiarek.
          Nowy sztandar OSP Rozogi został udekorowany przyznanym jednostce Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

            W niedzielę 25 czerwca 2017 r. odbyły się uroczystości z okazji nadania nowego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozogach oraz przypadającej w tym roku 70. rocznicy reaktywowania po II Wojnie Światowej funkcjonowania jednostki. Należy podkreślić że, według opracowania pułkownika Stanisława Mikulaka pod tytułem: „Ochotnicze Straże Pożarne w Prusach Wschodnich na Warmii i Mazurach – zarys historyczny do 1945 r.” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozogach została założona w 1898 r., czyli 119 lat temu. I obie te daty znajdują się na sztandarze.


Uroczystości zainaugurowała  msza święta w kościele św. Marii Magdaleny, koncelebrowana przez arcybiskupa seniora księdza Edmunda Piszcza, kapelana powiatowego strażaków ks. proboszcza Józefa Midurę i dziekana seniora Józefa Dziwika. W trakcie mszy został poświęcony sztandar jednostki.

 

Później wszyscy przemaszerowali do pobliskiego amfiteatru, by uczestniczyć w uroczystym apelu na który przybyli znamienici goście: Pani Poseł Anna Wasilewska, Wiceprezes ZOW ZOSP RP województwa warmińsko-mazurskiego, druh Radosław Król, Przewodniczący Komisji Historycznej ZOW ZOSP RP dr Władysław Świeczkowski, Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pani Sylwia Jaskulska, Starosta Powiatu Szczycieńskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Pan Jarosław Matłach, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Adam Krzyśków, Radni Gminy Milówka – powiat Żywiecki, Panowie Lucjan Wojnar i Józef Bandoła, p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, bryg. Krzysztof Kosiewski, p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, bryg. Jacek Baczewski, st. bryg. Dariusz Drzewiecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, Pan Henryk Żuchowski – Dyrektor Oddziału Regionalnego w Olsztynie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  druh Janusz Głowacki i druh Andrzej Orłowski z Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrołęce,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Spychowo Pan Krzysztof Krasula, oczywiście Wójt Gminy Rozogi – Prezes ZOG ZOSP RP w Rozogach, Pan Zbigniew Kudrzycki, radni powiatowi, gminni, mieszkańcy Rozóg i okolic.

 

 

 

 

            Uroczysty apel został przeprowadzony zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Nad oprawą muzyczną czuwała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Milówce.  Przybyły poczty sztandarowe z Myszyńca, Ostrołęki, Dąbrów, Faryn, Klonu, Wilamowa. Była także kompania honorowa utworzona z druhów gminy Rozogi. Wzruszającym momentem było odprowadzenie dotychczas użytkowanego sztandaru, przez najstarszych druhów w OSP – Ryszarda Górskiego, Józefa Wiśniewskiego i Stanisława Stolarczyka. Apel to także okazja aby wręczyć odznaczenia: Medal Honorowy B. Chomicza, Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa. Po wbiciu gwoździ honorowych, wpisach do księgi pamiątkowej, nastąpiło przekazanie sztandaru przez rodziców chrzestnych, Panią Danutę Zagożdżon i Pana Grzegorza Winiarka dla druha Radosława Króla – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, który następnie wręczył sztandar dla druha Janusza Wiśniewskiego – Prezesa OSP Rozogi. Druh Prezes dokonał prezentacji sztandaru przed społeczeństwem i przekazał go dla pocztu sztandarowego, który tworzyli druhowie: Janusz Sypijański, Piotr Kręciewski i Martin Piszczyk. Tradycyjnym punktem apelu były okolicznościowe przemówienia, w trakcie których, OSP otrzymało wiele prezentów. Apel zakończył się meldunkiem dowódcy uroczystości druha Seweryna Drężka o gotowości do defilady, po której nastąpiła część artystyczna.

            Niedziela, 25 czerwca 2017 r. zostanie zapamiętana w Rozogach, jako jeden z ważniejszych dni w ostatnich latach.

 

 

 


RYS HISTORYCZNY

             W publikacji pod tytułem „Ochotnicze Straże Pożarne w Prusach Wschodnich na Warmii i Mazurach, zarys historyczny do 1945 r. opracowanej przez pułkownika Stanisława Mikulaka można przeczytać, że Ochotnicza Straż Pożarna w Rozogach powstała w 1898 r. Niestety do tej pory nie udało się opisać historii tej OSP do czasu po II Wojnie Światowej.

            Już w 1947 r. na zebraniu wiejskim druh Jan Gąsiewski będący ochotnikiem od 1926 r. w miejscowości Myszyniec, wystąpił z wnioskiem do mieszkańców miejscowości o zorganizowanie OSP w Rozogach. Wniosek został przyjęty. Pierwszymi założycielami OSP byli, m.in. druhowie: Jan Gąsiewski, który został Naczelnikiem OSP, Władysław Murawski, Stanisław Murawski, Stefan Zyśk, Zygmunt Dąbkowski, Józef Stolarczyk.

            Jak wszędzie na ziemiach Warmii i Mazur, tak i w Rozogach początki działalności OSP były bardzo trudne. Rozpoczęto od wyremontowania remizy i znalezionej na złomowisku ręcznej sikawki. W 1950 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Szczytnie przekazała dla straży motopompę M-400, trochę węży, toporków oraz inny drobny sprzęt. W owym czasie poważnym problemem był dojazd do pożaru, ponieważ jedynym transportem były „podwody” konne wyznaczane przez sołtysa wsi.

            W 1970 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Szczytnie za wzorową pracę wyposaża OSP w samochód Star 20 wraz z motopompą.

            W 1975 r. po reformie administracyjnej kraju, Gmina Rozogi zostaje oderwana od województwa olsztyńskiego i włączona do nowo utworzonego województwa ostrołęckiego. Już w 1976 r. OSP otrzymuje samochód Star 25 GBM z motopompą i innym sprzętem.

            W 1982 r. społeczeństwo wsi Rozogi dla uczczenia 35-lecia OSP funduje dla OSP sztandar, który zostaje wręczony 3 października przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP w Ostrołęce. Ponieważ na sztandarze nie było patrona strażaków, św. Floriana na wniosek księdza Bolesława Pętlickiego ówczesnego proboszcza i strażaka OSP wybrany został nowy Komitet Fundacji Sztandaru w składzie: Eugeniusz Wiśniewski, Jan Gontarz, Jan Gąsiewski, Krystyna Nowak, Józef Kręciewski, Antoni Litwińczyk, Kazimierz Kaczyński, Czesław Bruderek, Eugeniusz Godzina.  Drugi sztandar  zostaje wręczony w 1983 r. Od tego czasu jeden sztandar znajduje się w OSP, drugi w rozowskim kościele. Strażacy przez następne 34 lata używają tylko sztandaru z wizerunkiem św. Floriana.

            W 1984 r. rozpoczęto budowę nowej strażnicy, którą oddano do użytku w 1991 r. Po wielu modernizacjach jest to siedziba OSP Rozogi do dnia dzisiejszego. Na otwarcie strażnicy Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce przekazała nowy samochód Star 200. W 1995 r. jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

            1 stycznia 1999 r., po 23 latach Gmina Rozogi w wyniku kolejnej reformy administracyjnej państwa powraca do województwa olsztyńskiego, a właściwie warmińsko-mazurskiego. 23 stycznia 2002 r. OSP otrzymuje z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie samochód gaśniczy Star 244 – GBA 2,5/16, a 21 grudnia 2003 r. do jednostki trafia nowy samochód Ford – GLBA+Rt 0,4/0,2. Następne lata to sukcesywny rozwój OSP, doposażanie w sprzęt, ciągłe szkolenia, nowe zadania stawiane przed jednostką. W kolejnych latach dochodzi do następnej wymiany samochodu, tym razem zostaje zakupiony przez Urząd Gminy samochód Mercedes – GBARt 1,8/24.

            W trakcie zebrania sprawozdawczego OSP, które odbyło się 26 stycznia 2016 r. Zarząd OSP wystąpił z propozycją, aby na 70-lecie jednostki przypadające w 2017 r. ufundować nowy sztandar. Strażacy zaakceptowali propozycję i rozpoczęły się przygotowania. Powołano Komitet Fundacji Sztandaru w którym znaleźli się: Zbigniew Kudrzycki – Wójt Gminy, Janusz Wiśniewski – Prezes OSP, ks. Józef Midura – proboszcz parafii w Rozogach – kapelan powiatowy i gminny straży pożarnych, Józef Zapert – członek OSP Rozogi, Zbigniew Stasiłojć – Komendant Gminny ZOG ZOSP w Rozogach, Danuta Zagożdżon – lokalny przedsiębiorca, Grzegorz Winiarek – właściciel zajazdu „Tusinek”. Rozpoczęły się przygotowania, których ukoronowaniem stał się dzień 25 czerwca 2017 r., kiedy to nastąpiło uroczyste przekazanie jednostce nowego sztandaru.

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót

Informacje

Wspierają nasze działania

Newsletter

Kalendarium

10/07/2018
termin - konkurs KRONIK
08/09/2018
konferencja historyczna i Apel Poległych
16/09/2018
zawody wojewódzkie OSP grupa A i C

Galeria

Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 2020964