logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

INFORMACJA ZE ZJAZDU OW ZOSPRP WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
autor: GM Poniedziałek, 29 maja 2017 r.
    27 maja odbył się Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa Warmińsko - Mazurskiego. Powstał nowy 29 osobowy Zarząd, którego prezesem został Gustaw Marek Brzezin. Obradom przewodniczył Stanisław Mikulak oraz Andrzej Ochlak. W wyniku ukonstytuowania się zarządu powołano 12 osobowe prezydium z czterema wiceprezesami - Ryszardem Januszem z pow. elbląskiego, Radosławem Królem z pow. giżyckiego, Andrzejem Ochlakiem z pow. nowomiejskiego i Jackiem Protasem z pow. lidzbarskiego. Szczegółowy skład zarządu w załączniku 1

Zjazd podziękował Jackowi Protasowi, który po 10 latach pełnienia funkcji prezesa, zrezygnował z kolejnego ubiegania się o to stanowisko. W trakcie Zjazdu odznaczono Złotym Znakiem Związku: Jana Atłachowicza z pow. nowomiejski, Mirosława Cimocha – pow. piski, Antoniego Gdowika – pow. braniewski, Macieja Jasińskiego – pow. iławski, Tomasza Kwietniewskiego – pow. elbląski, Kazimierza Maciurę – pow. ostródzki, Jana Mroza – pow. olecki, Longina Rudzika – pow. olsztyński, Justyna Waraksę – pow. lidzbarski. Odznaczenych także zostało 5 działaczy Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza: Jarosław Bereza – pow. giżycki, Krzysztof Iwanow – pow. kętrzyński, Marek Kłosowski – pow. działdowski, Gerard Marchwicki – pow. piski, Jan Narewski – pow. mrągowski i Zygmunt Żuchliński – pow. nowomiejski. Wyróżniono także Ewę Dulną i Elżbietę Bańkę, dziękując im za pracę z młodzieżą.

 

 W zjeździe uczestniczyli goście w tym Waldemar Pawlak - prezes ZG ZOSP RP, Ryszard Górecki rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Adam Krzyśków - prezes WFOŚiGW w Olsztynie, Marian Zalewski z-ca dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP, Michał Kamieniecki z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, Jarosław Słoma wiceprezydent Olsztyna, Stanisław Orzechowski - reprezentował Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Zjazd Wybrał także delegatów na Zjazd Krajowy, zostali nimi: Lemiech Julian– OSP Lubawa, pow. iławski, Mikulak Stanisław – OSP Nowe Kiejkuty, pow. szczycieński, Nagraba Agnieszka – OSP Barczewo, pow. olsztyński, Ochlak Andrzej – OSP Tereszewo, pow. nowomiejski i Ruczyński Krzysztof - OSP Stare Jabłonki, pow. ostródzki.

Uczestnicy Zjazdu podjęli szereg uchwał w tym udzielającą absolutorium ustępującemu zarządowi, uchwałę programową (załącznik 2) oraz uchwałę w sprawie stanowiska w zakresie współpracy ZOSP RP z PSP oraz planów rządu RP (załącznik 3)

 

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeria
powrót

Informacje

Wspierają nasze działania

Newsletter

Kalendarium

10/07/2018
termin - konkurs KRONIK
08/09/2018
konferencja historyczna i Apel Poległych
16/09/2018
zawody wojewódzkie OSP grupa A i C

Galeria

Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 2020969