logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Samochody z RPO
autor: GM Piątek, 21 października 2016 r.
     Jest wreszcie długo oczekiwane rozstrzygnięcie projektu w którym można dofinansować zakup samochodów strażackich. 11 projektów wybrano do dofinansowania w konkursie RPWM.05.04.01-IZ.00-28-0001/16 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.Łączna wartość projektów wynosi 9 705 125,00zł, z czego 7 480 000,00 zł to dofinansowanie unijne. Niestety aż 20 projektów nie zakwalifikowało się.
więcej
projekty zakwalifikowane do dofinansowania

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Gmina Stawiguda

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt

Gmina Gietrzwałd

Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd

Gmina Kętrzyn

Wzmocnienie służb ratowniczych Warmii i Mazur poprzez doposażenie Plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt

Gmina Braniewo

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt

Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku

Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt

Gmina Nidzica

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie

Gmina Górowo Iławeckie

Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim

Gmina Dobre Miasto

Zakup Specjalistycznego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto

Gmina Kruklanki

Zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych oraz katastrof ekologicznych poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt

Gmina Purda

Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez doposażenie w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu gminy Purda

Gmina Ruciane Nida

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4129502