logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 roku. ???
autor: GM Poniedziałek, 21 marca 2016 r.

Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Olsztynie informuje że posiada już dotacje do zakupu umundurowania oraz hełmów dla OSP, zapraszamy po odbiór tego sprzętu. Sprawa dotacji do pozostałych zapotrzebowanych asortymentów sprzętowych jest jeszcze w fazie uzgadniania i  na pewno będzie zdecydowanie mniejsza niż w roku 2015.

Dotacje pochodzące dotychczas z MSWiA i rozdysponowane przez Związek OSP RP (ok 70% dotacji na sprzęt) zostały decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazane do dyspozycji Komendanta Głównego PSP. W informacji z 11 marca 2016 KG PSP przedstawił priorytety zakupów sprzętu oraz ustalił tryb postępowania.

Tryb postepowania zakłada że KP PSP przygotują zestawienie potrzeb OSP, następnie przekazują je do KW PSP, które dokonuje rozdziału limitu dotacji na poszczególne powiaty. Na poszczególnych etapach przewidywane jest udział oddziałów ZOSP RP w celu porozumienia.

Priorytety zakupów sprzętu w br. to min: samochody, narzędzia hydrauliczne, zestawy PSP R1 i piętnaście innych sprzętów.

Szczegóły w załączniku – skan dokumentu KG PSP do ZOSP RP (cz1 cz2) patrz także „Strażak” nr 3 str. 10-12 tytuł „Państwo będzie decydować o rozdziale środków na OSP”

Powyższej przedstawiona informacja powoduje że realizacja niektórych zadań dotychczas przez nas realizowanych jest zagrożona w tym min: dopłaty do remontów strażnic, organizacja obozu MDP (koszty uczestników), wsparcie organizacji zawodów pożarniczych i inne zadania w zakresie przygotowania do działań ratowniczych.

Wychodząc naprzeciw nowej sytuacji informujemy że w najbliższym czasie przedstawimy nową ofertę handlową dla OSP realizujących zakupy w naszym biurze (patrz zakładka dotacje). Oferty zawarte w dokumencie „Lista sprzętu na dofinansowanie w 2016 roku” z dnia 11 stycznia 2016 prosimy traktować jako nieobowiązujące.  Informacje o przyznanych dotacjach pochodzących z funduszu ubezpieczeniowego ZOSP RP prześlemy pocztą do OSP do 15 kwietnia br.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA – SŁUŻYMY WAM WSZELKA MOŻLIWĄ POMOCĄ, ORAZ OCZEKUJEMY INFORMACJI OD WAS.  

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3110274