logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Obradowali strażacy z OSP Wilczęta - pow braniewski
autor: IŚ Środa, 03 lutego 2016 r.
W piątek, 29 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków jednostki ochotniczej straży pożarnej w Wilczętach. Oprócz członków jednostki w zebraniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Wilczęta – dh. Beata Jarosz, dh. Bogdan Pochodaj – radny Powiatu Braniewskiego, mł. bryg. Władysław Szczepanowicz – Komendant Powiatowy PSP w Braniewie, dh. Bogusław Zych – członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, dh. Bogusław Szczerba – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wilczętach, Ks. Leszek Muzalewski – Proboszcz oraz Kapelan Gminny strażaków-ochotników, Krystyna Kaczyńska – Przewodnicząca Rady Gminy w Wilczętach, dh. Monika Gońca – Skarbnik Gminy Wilczęta, dh. Tadeusz Wysocki – Sekretarz Gminy Wilczęta.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności strażaków-ochotników oraz osiągnięć i działalności statutowej OSP Wilczęta. Zebrani uzyskali informacje o rozwoju pożarnictwa ochotniczego oraz kierunkach działania i zamierzeniach na rok 2016. Zebranie to również doskonały czas aby podsumować osiągnięcia ustępującego zarządu jednostki OSP. Z kandydowania do zarządu jednostki zrezygnował dh. Zbigniew Suczyk, który piastował funkcję wieloletniego Prezesa OSP. Zebrani, członkowie OSP oraz Wójt Gminy Wilczęta podziękowali dla ustępującego Prezesa wręczając pamiątkowy prezent. Walne Zebranie członków OSP Wilczęta podjęło uchwałę o nadanie tytułu Honorowego Prezesa OSP dla dh. Zbigniewa Suczyka.

 Wybrano również nowy skład Zarząd jednostki OSP Wilczęta:

- Prezes OSP – dh. Jerzy Cylupa

- Naczelnik OSP – dh. Sebastian Augustyńczyk

- Zastępca Naczelnika – dh. Mariusz Trojanowski

- Skarbnik dh. Agnieszka Widuń

- Sekretarz dh. Nina Augustyńczyk

Komisja Rewizyjna OSP w składzie:

- Przewodniczący – dh. Łukasz Kowzan

- Sekretarz – dh. Wiesław Małejkyj

- Członek – dh. Krzysztof Augustyńczyk

/Opracowanie – Ireneusz Ścibiorek, Jednostki OSP w Wilczętach/

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3110200