logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Wystawa
Środa, 22 kwietnia 2015 r.

Zaproszenie na otwarcie wystawy "PSP w rysunku Witolda Jusisa"

Otwarcie wystawy 4 maja o godz. 14.00
Park Etnograficzny nad Węgorapą - zabytkowa remiza strażacka
w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie


Witold „Wiktor” Jusis
Strażak pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie na stanowisku dowódcy zmiany. Z Węgorzewem związany od zawsze. Swoją pierwszą pracę opublikował w tygodniku ilustrowanym Wojska Polskiego „Żołnierz Polski” z 1991 r., pełniąc służbę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W tym okresie wykonał cykl rysunków na temat radiolokacji, wzbudzając szerokie zainteresowanie żołnierzy pełniących służę w Laboratorium Naziemnych Urządzeń Radiolokacyjnych WAT. Zachęcony dużym zainteresowaniem kontynuuje swoją twórczość do dziś. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni nieprzerwanie od 1992 r. przechodząc kolejne korpusy organizacyjne: szeregowców, podoficerów, aspirantów oraz oficerów młodszych w Państwowej Straży Pożarnej. Już w 2003 r. nawiązał współpracę z miesięcznikiem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Przegląd Pożarniczy”.
Zarażony wizją reformatorską w systemie ratownictwa, publikuje w miesięczniku swoją pierwszą pracę pt. „Objawienie św. Floriana”. Następnie otrzymał z rąk Komendanta Głównego PSP nadbryg. Feliksa Deli, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepsze elementy propagandowe ochrony przeciwpożarowej za projekt plakatu w 2004 r.
Od 2006 r. współpracuje z Zakładem Wydawnictw i Szkolenia Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej „Fireks” w Warszawie, gdzie publikuje swoje prace do przewodników metodycznych na temat realizacji szkoleń, czy zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej w firmach.
Na potrzeby realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Państwową Straż Pożarną dotyczących organizacji zawodów pożarniczych (o różnej tematyce) szczebla: powiatowego, regionalnego i krajowego wykonuje bardzo interesującą grafikę. Ukoronowaniem jego działalności było zrealizowanie projektu na potrzeby Biura Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zaprojektował wówczas logo na koszulkach Reprezentacji Polski Państwowej Straży Pożarnej, która wystąpiła w nich na Mistrzostwach Świata Strażaków w Sporcie Pożarniczym w 2014 r. ciesząc się dużym zainteresowaniem współuczestników rywalizacji za formę wyrazu artystycznego.
             Wystawa po raz pierwszy obrazuje jego twórczość artystyczną w zakresie związanym z tematyką pożarnictwa. Jaki jest sens przedstawiania jego prac w formie wystawy (zastanawia się autor). Otóż stanowi ona rodzaj kroniki spisanej z dnia na dzień piórkiem strażaka rysownika, czyli człowieka obdarzonego wyjątkową ostrością spojrzenia i umiejętnością rejestrowania życia „na gorąco”. Kroniki spisanej często jedną ciągłą kreska, a mimo to pełnej ważnych treści. Chodzi zatem o wybór rysunków nie tylko najlepszych pod względem artystycznym czy najciekawszych, ale także odnotowujących klimat zdarzeń i zjawisk istniejących, które dotyczą wszystkich funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Mimo wielkiej popularności rysunku ze względu na jego osobliwą formę wyrazu, publikowanych na łamach czasopism oraz realizowanych w ramach przedsięwzięć organizacyjnych, mają one charakter ulotny, przemijający, skłaniający jedynie do chwilowej refleksji. Rysunki zebrane i zaprezentowane w formie wystawy, dają szansę na pogłębienie wrażeń i refleksji.
Prace Witolda „Wiktora” Jusisa potwierdzają ich kronikarską funkcję. Osadzone na wstępie w 1992 r. czyli w nurcie tworzenia profesjonalnej służby ratowniczej opartej nie tylko na walce z pożarami, ale również formacji przeznaczonej do realizacji zadań szeroko pojętego ratownictwa. Wystawa prac stanowi specyficzną, chronologiczną opowieść o służbie strażaka, widzianą jego oczami. Strażak obnaża nasze wady, słabości i śmieszne tęsknoty, subtelnie ostrzega, wzbudzając czasem śmiech, a czasem gorzką zadumę. Przez jego rysunki przewija się plejada groteskowych postaci, wśród których znajdziemy może i swoje własne odbicie w krzywym zwierciadle satyry.
Autor w swoich pracach zwraca uwagę na wyposażenie strażaków, umundurowanie w zależności do konkretnego przedziału czasowego. Wybrane prace maja przybliżyć odbiorcy tematy związane ze służbą w straży pożarnej i jej patrona, św. Floriana. Wzbogaceniem wystawy rysunków będą prace autora publikowane w wydawnictwach (książki, gazety) i rysunki umieszczone na okolicznościowych kubkach, koszulkach i medalach.

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3110291