logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - przyjaciel strażaków
autor: GM Czwartek, 19 grudnia 2013 r.
      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie to od wielu lat sprawdzony przyjaciel Ochotniczych Straży Pożarnych. Doceniając zasługi tej instytucji w rozwój ochrony przeciwpożarowej została Ona odznaczona Złotym Znakiem Związku. Okazją do tego była gala zorganizowana w rocznicę 20-lecia działania WFOŚiGW. W tym też roku medalami zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali pracownicy Funduszu w tym Agnieszka Soliwoda, Mariusz Rychcik.
Wybrane działania WFOŚiGW wspierające OSP w 2013 roku:
 
W ramach Działania 7 Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, zostały dofinansowane takie projekty jak:
1.      Doposażenie służb ratowniczych w drobny sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego: agregaty prądotwórcze, zbiorniki wodne, wentylatory oddymiające, torby AMBU z wyposażeniem;
2.      Wyposażenie – uzbrojenie osobiste strażaka: ubrania specjalne, buty strażackie specjalne, sygnalizatory bezruchu, rękawice specjalne, aparaty oddechowe.
Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej do konkursu zakwalifikowało się 27 projektów. Podpisano 27 umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków WF – ok. 136 000,00 zł.
 
Oddział Wojewódzki ZOSP RP w ramach działania 7. - Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom otrzymał dofinansowanie w wysokości 150 000 zł. Ze środków tych zakupiono motopompy, piły do drewna, pompy szlamowe i węże.
 
Ponadto w ramach projektu
2.2.3                  – publikacje popularnonaukowe i monografie przyrodnicze - otrzymano dotację
20 tys. zł. na publikację poświęconą roli OSP w rozwoju regionu i ochronie środowiska. Tytuł publikacji to „Ochotnicze Straże Pożarne na Warmii i Mazurach. Historia, tradycja organizacja”
Dofinansowywane było także wiele innych drobnych projektów.
 
Za pomoc dla naszego ruchu strażacy ochotnicy serdecznie dziękują.

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3085630