logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Pamięć
autor: GM Środa, 31 października 2012 r.
     Dzień Wszystkich Świętych – to dzień kiedy odwiedzamy groby naszych rodzin. Pamiętajmy w tym dniu także o grobach naszych koleżanek i kolegów, którzy razem z nami działali w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych.
   Nie pozwólmy by za nas świadczyły tylko kamienie, zapalmy znicze na mogiłach i w miejscach pamięci strażaków, nie pozwólmy by zgasła nasza pamięć.
     Wspomnijmy naszych Prezesów, którzy razem z nami działali na rzecz rozwoju strażackiego ruchu. Prezesami Zarządu Wojewódzkiego, których nie ma wśród nas byli:

Juliusz Malewski urodził się 29 marca 1899 roku we wsi Woryty gmina Gietrzwałd. W maju 1917 został powołany do niemieckiej służby wojskowej i wysłany na front zachodni I wojny Światowej w Belgii. Do domu w Worytach powrócił w listopadzie 1918 r. Brał udział w pracach plebiscytowych. Od 1920 był członkiem organizacji Związek Polaków w Prusach Wschodnich. Organizował bankowości i spółdzielczości na Warmii, był dyrektorem Banku Ludowego w Olsztynie (od 1922 do 1939). W latach 1939–1945 był więziony w obozach koncentracyjnych: Sachsenhausen, a później po kilku miesiącach w Dachau koło Monachium. Po wyzwoleniu we wrześniu 1945 r. wrócił do Olsztyna. W 1950 został zastępca, a następnie przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Był czterokrotnie wybierany posłem na Sejm PRL (1952-1972). Był działaczem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych od 1947 roku.
            Na terenie ziem zachodnich i północnych w 1947 roku powołano komisje zarządzające Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – przewodniczącym wojewódzkim takiej komisji w Olsztynie został Juliusz Malewski. Był nim od stycznia do marca. W 1957 roku został Prezesem Tymczasowego Zarządu Okręgu Wojewódzkiego ZOSP, a od 1959 do 1962 Prezesem Zarządu Okręgu Wojewódzkiego ZOSP w Olsztynie. W latach 1962 – 66 był członkiem ZOW ZOSP w Olsztynie. Był delegatem na Zjazd Krajowy Związku w roku 1974 i w 1979. Na Zjeździe w 1979 został wybrany na wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
            W 1965 otrzymał Order Budowniczych Polski Ludowej. Odznaczony został także Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi i Złoty Znak Związku.
            Zmarł 29 grudnia 1981 roku w Olsztynie, dwa tygodnie po ogłoszeniu stanu wojennego mając 82 lata.
 
Józef Mucha urodził się 14 kwietnia 1924 roku. Przez sześć kadencji był prezesem Okręgu Wojewódzkiego (1966 r. – 1979 r.), Zarządu Wojewódzkiego (1979 r. – 1991 r.) Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Delegatem na Zjazd Krajowy był czterokrotnie – w roku 1970, 1974, 1979 i 1983. Zmarł 17 maja 1994 roku
 
Józef Kiliś urodził się 10 września 1942 roku w Świniarach koło Przasnysza.
            W szeregi ZOSP wstąpił w 1990 roku, kiedy to przyjął obowiązki Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nidzicy. Na IX i X Wojewódzkim Zjeździe ZOSP województwa olsztyńskiego w 1991 i 1996 roku powierzono mu stanowisko wiceprezesa. W grudniu 1998 roku został Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP województwa Warmińsko – Mazurskiego, na stanowisko to został wybrany także w trakcie I Zjazdu Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa Warmińsko – Mazurskiego. Był osoba w pełni rozumiejącą znaczenie i potrzeby strażackiej służby. Łączył w sposób racjonalny swoje kompetencje zawodowe Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej i społeczne zaangażowanie w strażactwie ochotniczym. Przyczynił się do usprawnienia systemu finansowania OSP prze samorządy terytorialne. Często bywał wśród strażaków ochotników i funkcjonariuszy PSP.
            Za działalność społeczną i pracę zawodową był odznaczony m. in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.
            Zmarł nagle w dniu 20 września 2002 r., pozostawił w żalu grono przyjaciół oraz tysiące strażaków. W trakcie uroczystości pogrzebowych Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak odznaczył Józefa Kilisia Złotym Znakiem Związku. 

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3652999