logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Wakacje - biwak OSP Braniewo
autor: Adrian Tymecki - OSP Braniewo Środa, 25 lipca 2012 r.
Wakacje to czasz kiedy większość z nas urlopuje i odpoczywa od pracy a także rozpoczyna prace rolne, często młodzież nie ma co robić w mieście i na wsi. W remizach nic się nie dzieje nie odbywają się szkolenia i jakiekolwiek zajęcia. Tradycyjnie po raz kolejny w Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie kilka razy w tygodniu w ramach " Bezpiecznych Wakacji z MDP i OSP Braniewo 2012" odbywają się zajęcia dla młodzieży, która nie wyjechał na wakacje z rożnych powodów i pozostała w domach.
 
Zajęcia organizują Naczelnicy OSP wraz z członkami JOT-u i członkiniami drużyny KDP. Dużą popularność w śród chłopców cieszą się co piątkowe 2 godzinne rozgrywki na Orliku oraz zajęcia z budowy linii gaśniczych, natomiast dziewczyny bardziej zainteresowane są szkoleniem ze sprzętem ratowniczym i medycznym.
Najlepszą atrakcją tego lata oczywiście będzie w dniach od 2 do 9 sierpnia biwak szkoleniowo - wypoczynkowy „Bezpieczne wakacje z MDP i OSP Braniewo - MIKOSZEWO 2012 ” w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „ Grześ ” w Mikoszewie, który udało nam się po raz kolejny wspólnie z rodzicami zorganizować.
Tematyka biwaku „Bezpieczne wakacje z MDP i OSP Braniewo 2012 ” :
1. zagadnienia ochrony przeciwpożarowej wraz z praktycznymi ćwiczeniami posługiwania się podstawowym sprzętem pożarniczym, zajęcia z pierwszej pomocy przed medycznej połączonymi z praktycznymi ćwiczeniami w różnych warunkach, zdobywanie specjalności pożarniczych MDP.
2. problematyka z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, zapobiegania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom.
W Biwaku weźmie udział 20 członków w tym jeden kierownik, 2 opiekunów-wychowawców, 1 ratownik.
Celem biwaku szkoleniowo – wypoczynkowego jest propagowanie strażactwa ochotniczego, zdrowego stylu życia bez nałogów, alkoholu i narkotyków oraz przemocy. Chcemy młodzieży pokazać, że można spędzać czas bez w/w używek. Oczekujemy, że doświadczenia zdobyte na biwaku zostaną przez młodzież przeniesione do środowisk, z których ona pochodzi i tym samym zdrowy styl życia będzie coraz szerzej propagowany.
Biwak zostanie sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Braniewa oraz sponsorów.
Więcej informacji można przeczytać na naszej stronie internetowej www.ospbraniewo.pl
Z-ca Naczelnika OSP Braniewo
dh. Adrian TYMECKI

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4066256