logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Konkurs kronik 2012
autor: GM Czwartek, 19 lipca 2012 r.
Na konkurs wpłynęło 8 opracowań  z 4 powiatów
-        Braniewski – OSP Braniewo (wyłączona z oceny – oceniona w 2011)
-        Gołdapski  – OSP Żytkiejmy, OSP Dubeninki i MDP OSP Dubeninki
-        Mrągowski – OSP Krutyń i OSP Grabówka
-        Lidzbarski – OSP Wilczkowo i OSP Rogóż
 Komisja przeprowadziła ocenę kronik w dniu 18 lipca. Klasyfikując kroniki zespół brał pod uwagę kryteria i zasady oceny kronik zgodne z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Kronik przyjętego uchwałą ZG ZOSP 113/16/2009 z 23 października 2009. W wyniku oceny komisja ustaliła kolejność miejsc i wyróżnienia

         I Miejsce dla kroniki OSP Krutyń
         II miejsce dla kroniki OSP Grabówka
         Wyróżnienie OSP Wilczkowo
        Komisja oceniająca wszystkim prowadzącym kroniki – kronikarzom dziękuje za trud wniesiony w dokumentowanie życia jednostek OSP. Jednocześnie komisja formułuje następujące wnioski i uwagi;
-        należy zwrócić uwagę na jakość wklejanych wydruków komputerowych fotografii – brak właściwej kolorystyki, zalecane są fotografie które, są trwalsze,
-        zalecane jest stosowanie pełnych nazw instytucji, sprzętu, organizacji, gdyż skróty typu KSRG są niezrozumiałe dla osób z zewnątrz oraz mogą być niezrozumiałe za kilka lat,
-        proponujemy podawanie pełnych dat zdarzeń lub wstawienie stopki z rokiem którego dotyczy konkretna strona kroniki, ułatwia to jej czytanie,
-        proponujemy, aby zamykając zapisy dotyczące danego roku wykorzystać materiał i informacje zawarte w protokółach z zebrań typu – w ilu działaniach uczestniczyła jednostka, kto się wyróżnił w roku, jaki nowy sprzęt przybył, jakich nowych strażaków przyjęto, itp.
-        proponujemy aby strony tytułowe zawierały informacje o lokalizacji OSP, rozpoczęcia prowadzenia zapisów, kronikarzach.
-        prosimy o unikanie „ozdabiania” kronik zbyt wieloma elementami graficznymi,
-        komisja oceniająca zwraca uwagę aby dostarczane kroniki miały charakter książki trwale zszytej w twardej oprawie, wskazana jest także numeracja stron.
Na eliminacje krajowe zakwalifikowano kroniki z miejsc I i II

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4021342