logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Nowy Zarząd ZOW ZOSP RP województwa Warminsko-Mazurskiego
autor: GM Niedziela, 29 kwietnia 2012 r.
        Dziasiaj 29 kwietnia w trakcie III Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie ukonstytuował się nowy zarząd. Prezesem został Jacek Protas, wiceprezesami Ryszard Harasim - pow. ostródzki, Grzegorz Kniefel przedstawiciel SIiTP, Józef Maciejewski pow. mrągowski, Ryszard Zagalski pow. elbląski.

           III Zjazd wojewódzki ZOSP RP w Olsztynie odbył się w niedzielę 29 kwietnia 2012 roku. Przed rozpoczęciem obrad 2012 delegacja uczestników Zjazdu z Prezesem ZOW Jackiem Protasem oraz gośćmi Prezesem ZG Waldemarem Pawlakiem, z-cą Komendanta Głównego Piotrem Kwiatkowskim Złożyła wiązankę kwiatów i znicze pod pomnikiem „Strażaków Poległych w Akcji”
        Zjazd rozpoczęto o godz. 11.00 w Sali obrad Urzędu Wojewódzkiego od odegrania hymnu Związku. Zjazd otworzył Prezes Jacek Protas, który powitał gości przybyłych na zjazd w tym: wicepremiera Waldemara Pawlaka, senatora Marka Konopkę – delegata z powiatu Piskiego, posłów na Sejm RP Zbigniewa Sosnowskiego i Janusza Cichonia oraz Wojewodę Mariana Podziewskiego. Komendantów PSP – z-cę KG PSP Piotra Kwiatkowskiego, wojewódzkiego Jana Słupskiego i komendantów miejskich i powiatowych z województwa. Obecni byli także przyjaciele naszej służby z: Policji – Józef Gdański Komendant Wojewódzki, PCK – Andrzej Karski dyrektor zarządu, WFOŚiGW – Adam Krzyśków Prezes, WOPR – Sławomir Gicewicz Prezes Zarządu Wojewódzkiego, ZHP – Dorota Jeżowska – Olszewska Komendant Chorągwi oraz wszystkich samorządowców. W zjeździe uczestniczyło 92 delegatów czyli >>> % wszystkich wybranych na Zjazdach Powiatowych.
            Uczestnicy Zjazdu obowiązek jego prowadzenia powierzyli Stanisławowi Mikulakowi i Andrzejowi Ochlakowi. Po wyborze komisji Zjazdowych uhonorowano medalami zasłużonych druhów z OSP oraz działaczy Związku.
Złoty Znak Związku OSP RP otrzymali:
 1. Józef Zapert – pow. Szczytno
 2. Józef Naruszewicz – pow. Giżycko
 3. Aleksander Gawryluk – pow. Ostróda
 4. Tadeusz Sobierajski – pow. Ostróda
 5. Grzegorz Dembek – pow. Nowe Miasto Lubawskie
 6. Kazimierz Sadłowski – pow. Pisz
 7. Andrzej Kowalski – pow. Iława
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza:
                 Kazimierz Tomaszewski – pow. Nowe Miasto Lubawskie
Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego:
            Grzegorz Matczyński 
Odznakę za 60 lat służby w szeregach OSP:
            Stanisław Mikulaka
Podziękowania specjalne w postaci statuetek przekazano dla  
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Mariana Podziewskiego
i Adama Krzyśków – Prezesa WFOŚiGW w Olsztynie.
 
      Sprawozdanie z działalności Zarządu OW ZOSP RP przedstawili Wiceprezes Grzegorz
Kniefel  i Dyrektor Zarządu Wykonawczego Grzegorz Matczyński.
Po sprawozdaniach Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego oraz dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
            Komisja Wyborcza przedstawiła wnioski, które zostały przyjęte przez delegatów, a ich wynikiem było przyjęcie 8 przedstawicieli - osób z instytucji współpracujących do 42 osobowego grona przedstawicieli Zarządów Oddziałów Powiatowych. Zgłoszonymi dodatkowymi osobami do Zarządu zostali:
 1. Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 2. Stanisław Mikulak – przedstawiciel Związku Emerytów i Rencistów RP – Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie,
 3. Grzegorz Kniefel – przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oddziału stołecznego w Warszawie,
 4. Adam Krzyśków – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 5. Jan Karetki – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie,
 6. Jan Słupski – Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Olsztynie,
 7. Irena Petryna – dyrektor Szpitala Pulmonologicznego w Olsztynie,
 8. Gdański Józef – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
Komisja Przedstawiła także kandydatury do Wojewódzkiego Sądu Honorowego i Komisji Rewizyjnej.
            Zarząd i komisje ukonstytuowały się, powierzając następującym druhom funkcje:
Prezesa ZOW – Jackowi Protasowi,
Wiceprezesów – Ryszardowi Harasimowi pow. ostródzki, Grzegorzowi Knieflowi – SiiTP, Józefowi Maciejewskiemu pow. mrągowski i Ryszardowi Zagalskiemu pow. elbląski.             Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został – Piotr Piotrowski pow. węgorzewski, przewodniczącym Sadu Honorowego Krzysztof Hanuszewski pow. mrągowski.
            Zarząd zakończył się przyjęciem uchwały programowej na następna kadencję oraz zaproszeniem na uroczystości w dniu 19 maja w Olsztynie. W czasie tych uroczystości przedstawiony zostanie dorobek 20-lecia PSP oraz wręczony sztandar dla ZOW ZOSP RP.
informacje o Zjeździe:
www.olsztyn24.com/galeria/2248- 

www.kwpsp.olsztyn.pl/index.php

www.uw.olsztyn.pl/


galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3893188