logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Wizyta u weterana służby płk. Juliana Dryji
autor: gm Środa, 07 marca 2012 r.
Wieloletni strażak zawodowy oraz aktywny działacz ZOSP RP płk. poż. Julian Dryja ma już 88 lat. W dniu 6 marca odwiedzili go dh. Stanisław Mikulak członek prezydium ZOW ZOSP RP, a także wieloletni współpracownik Juliana Dryji, bryg. Marek Eljasiak z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie i Grzegorz Matczyński dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Olsztynie.
          Julian Dryja urodził się 6 stycznia 1924 roku w Sędziszowie Małopolskim. Całe jego życie
związane jest z mundurem, już w wieku 14 lat jako chłopiec był członkiem orkiestry strażackiej, a w czasie okupacji czynnym członkiem w Ochotniczej Straży Pożarnej Sędziszów Małopolski.
            W październiku 1944 r. wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego, i w II Armii - 10 Dywizji Sudeckiej uczestniczył w walkach nad Nysą i Sprewą. Został ranny w czasie patrolu na terenie Wrocławia w 1945 r., jako inwalida wojenny zdemobilizowany w 1946 r.
            W tym też roku rozpoczął pracę na stanowisku kierownika ochrony przeciwpożarowej z Zakładach Energetycznych w Zgorzelcu.
            Szkołę Podoficerską ukończył w 1947 r., a Szkołę Oficerów Pożarnictwa w 1949. Później pracował na różnych stanowiskach na terenie województw wrocławskiego i bydgoskiego, gdzie w latach 1953-1957 był Komendantem Wojewódzkim. W 1957 r. przybył na teren województwa olsztyńskiego. Był Komendantem Powiatowym, Miejskim i Rejonowym Straży Pożarnych w Olsztynie od roku 1957 do 1977. Przed przejściem na emeryturę roku pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych na stanowisku Inspektora. Zawodową służbę zakończył w 1981 roku w stopniu pułkownika pożarnictwa. Przez cały okres pracy zawodowej był oddanym działaczem ochotniczego strażactwa, przyczynił się do zorganizowania ok. 40 OSP. Praca z młodzieżą była jego misją, wychował wiele dobrych społeczników i dowódców, którzy pracowali w pożarnictwie. Jego syn Tadeusz, który poszedł w ślady ojca był także oficerem pożarnictwa i Komendantem Rejonowym Straży Pożarnych w Olsztynie w latach 1982-1988.
            Od 1962 do 1974 roku był przewodniczącym Okręgowego Sądu Honorowego ZOSP. Delegatem na Zjazd Krajowy Związku był pięciokrotnie w roku 1962, 1966, 1970, 1974
i 1979. W kadencjach 1983-1987 i 1987-1991 był członkiem prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP.
            Aktywnie działał także w innych organizacjach m.in. takich jak: Związku Inwalidów Wojennych, Towarzystwie Miłośników Olsztyna, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
            Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1964 r.), medalami „Zasłużony na Polu Chwały”, „Za udział w walkach o Berlin”, „Za Odrę, Nysę, Bałtyk”, medalem radzieckim „Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945”. Złoty Znak Związku nadano mu w 1977 roku
 
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3951730