logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy










 

Ostatni Zjazd Powiatowy w województwie warmińsko-mazurskim.
autor: GM Poniedziałek, 19 grudnia 2011 r.
W Piszu w dniu 17 grudnia odbył się ostatni Zjazd ZOP ZOSP RP w województwie. Podsumowano pięcioletnia działalność członków Związku w czterech gminach, na obszarze których działa 30 Ochotniczych Straży Pożarnych. Informacje przedstawił ustępujący Prezes Zbigniew Włodkowski – Poseł na Sejm RP. W Zjedzie uczestniczyło 19 z 20 wybranych delegatów w tym delegat – Senator RP Marek Konopka. Gośćmi Zjazdu byli m.in. Starosta Powiatu, Komendant Powiatowy PSP, przedstawiciele samorządów lokalnych i lasów państwowych.

Ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium, a następnie wybrano nowy Zarząd, którego prezesem został ponownie Zbigniew Włodkowski, wiceprezesami natomiast Andrzej Nowicki – Starosta i mł. bryg. Marek Dobrzycki – Komendant Powiatowy PSP.
 
Dzień wcześniej w dniu 16 grudnia odbył się Zjazd w Działdowie, gdzie na nowego Prezesa wybrano Starostę Powiatu Działdowskiego Mariana Janickiego
 
Odbyte zjazdy powiatowe zakończyły się w 9 na 19 przypadków zmianami na stanowisku Prezesa ZOP. Na nową kadencję prezesami zostali w 8 powiatach ich starostowie, w 5 przypadkach burmistrzowie, wójtowie miast i gmin, 1 przewodniczący rady powiatu, 1 poseł i 4 działaczy OSP w tym emeryci PSP i z samorządów lokalnych.

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3398894