logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

W Górce k. Ostródy powstanie pierwszy kompleks sportowo-treningowy na potrzeby OSP i MDP
autor: MJ Środa, 09 sierpnia 2023 r.
9 sierpnia 2023 roku, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. warmińsko-mazurskiego dh Gustaw Marek Brzezin podpisał z Wójtem Gminy Ostróda Bogusławem Fijasem umowę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ostróda z Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
500 tysięcy złotych przeznaczone jest na budowę w miejscowości Górka (gmina Ostróda) kompleksu szkoleniowo-treningowego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Swój udział w tym zadaniu mają również budżety samorządów lokalnych powiatu ostródzkiego.
Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w regionie Warmii i Mazur – będą z niego korzystali przede strażacy OSP i członkowie MDP z terenu powiatu ostródzkiego.

Aktowi podpisania umowy towarzyszyli szefowie samorządów partycypujących w inwestycji, a także Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP dh Ryszard Harasim i przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej: st. bryg. Tomasz Ostrowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie oraz bryg. Łukasz Jasiński, Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie.
galeriagaleriagaleria
galeria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4021336