logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego
autor: MJ Czwartek, 27 kwietnia 2023 r.
W środę 26 kwietnia 2023 roku odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału dh Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na zaproszenie niezawodnie przybyli członkowie wojewódzkich władz statutowych, tj. Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego, a wśród nich m.in. dh. Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dh Adam Roczniak – Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych, dh Grzegorz Matczyński – Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, dh Julian Lemiech – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej, dh Waldemar Domżalski – Członek Głównego Sądu Honorowego.

W trakcie posiedzenia poruszono szereg istotnych tematów dotyczących działalności statutowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, w tym m.in. przyjęto sprawozdanie z realizacji budżetu w roku 2022 oraz zatwierdzono plan budżetu na rok kolejny.

Szczegółowo zaprezentowano najważniejsze przedsięwzięcia z planu pracy Zarządu Oddziału w roku 2023. Szczególną uwagę poświęcono przygotowaniom do organizacji Wojewódzkiego Święta Rycerzy Św. Floriana „Dzień Strażaka pod Grunwaldem 2023”, które odbędzie się już w sobotę 13 maja. Przedstawiono również aktualny stan przygotowań do przeprowadzenia wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP oraz przygotowań do organizacji wojewódzkiego obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W kolejnym punkcie zaprezentowano najważniejsze założenia do organizacji I Kongresu Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbędzie się w Olsztynie na przełomie września i października br. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP zaprosi do udziału w tym wydarzeniu ok. 500 młodych uczestników i opiekunów DDP i MDP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie młodych ludzi poświęcone będzie w całości wymianie doświadczeń organizacyjnych pomiędzy drużynami, prezentacji osiągnięć i ciekawych pomysłów na pracę z dziećmi i młodzieżą. Nie zabraknie również elementów integracji i zabawy.

Dalej omówiono również sprawy bieżące związane ze sprawozdawczością w OSP i Zarządach Oddziałów oraz z zasadami wnioskowania, nadawania i wręczania odznaczeń Związku OSP RP. Szczególną uwagę zwrócono na zasady organizowania uroczystości w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz przeciwdziałanie przypadkom narzucania rozwiązań lekceważących regulaminy i jednolite zasady ceremoniału OSP.

Po zakończeniu obrad odbyło się również doraźne posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału, podczas którego przyjęto uchwały o nadaniu sztandaru dla OSP oraz nadaniu odznaczeń Związku OSP RP.

Tradycyjnie miejscem obrad Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP była sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, za której udostępnienie dziękujemy Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4102313