logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Jubileusz 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczu
autor: MJ Sobota, 06 sierpnia 2022 r.

 Są momenty w życiu każdej społeczności, które każą pamiętać o przeszłości i z poczuciem szczególnego obowiązku myśleć o przyszłości. Nadanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczu (gm. Tolkmicko, pow. elbląski) w 75. rocznicę jej powstania jest takim właśnie momentem.

 Ochotnicza służba strażacka bez wątpienia stanowi wielkie wyzwanie – wymaga nie tylko odpowiedzialności, odwagi i poświęcenia samych strażaków, ale również ogromnego zrozumienia i wsparcia ze strony rodzin, władz samorządowych i lokalnej społeczności. Sztandar, który 6 sierpnia otrzymała OSP w Łęczu, jest właśnie symbolem trwałości, wierności i ciągłości wielopokoleniowej służby. To również wyraz społecznego uznania dla codziennego zaangażowania i gotowości strażaków ochotników do pomocy bliźniemu.
 Sztandar nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczył Wiceprezes Zarządu Oddziału dh Ryszard Janusz. Gratulacje oraz serdeczne życzenia od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Gustawa Marka Brzezina przekazał Dyrektor Zarządu Wykonawczego dh Maciej Jasiński.
 Uroczystość stała się również okazją do odznaczenia druhów i członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Łęcze medalami i wyróżnieniami nadanymi przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego ZOSP RP.
 Gratulujemy OSP w Łęczu. Nigdy nie zagaśnie.

fot. Anna Dembińska, www.portel.pl

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4102324