logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Umowa OSP - samorząd lokalny
autor: ZOSP RP / gm Wtorek, 31 maja 2022 r.
 Z uwagi na treść art. 7 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Załączamy projekt Umowy pomiędzy Gminą a OSP w sprawie zapewnienia OSP warunków do realizacji jej zadań. Projekt przekazany został do konsultacji Związkowi Gmin Wiejskich RP.  projekt i uwagi do projektu 

 

 
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3341132