logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych TERMIN31-STYCZNIA - 2022
Piątek, 14 stycznia 2022 r.
 Szanowni Państwo!
W związku ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, wszystkie fundacje oraz stowarzyszenia zarejestrowane w KRS przed 31 października 2021 mają obowiązek dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - w terminie do 31 stycznia 2022 r. Natomiast wszystkie nowoutworzone fundacje i stowarzyszenia rejestrowe mają na to 7 dni od daty rejestracji.
Więcej o CRBR można przeczytać np. tutaj:
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165#5
Pomocne mogą okazać się również wskazówki w artykule NGO.pl:
https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji
Każda organizacja objęta obowiązkiem wpisu do CRBR musi dokonać tego sama. Przygotowanie zgłoszenia jest relatywnie proste i robi się je za pomocą aplikacji:
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
Zgłoszenie ma formę elektroniczną i musi być podpisane elektronicznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania organizacji. Warto uporać się z tym obowiązkiem już teraz, nie zostawiać sprawy na ostatnią chwilę. Albowiem ustawa straszy sankcjami za brak zgłoszenia (kara pieniężna nawet do 1 mln zł!).
 Również 31 stycznia 2022 mija termin na zgłoszenie przez istniejące organizacje pozarządowe do urzędu skarbowego decyzji o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK) w bieżącym roku obrotowym. UEPiK to alternatywa dla pełnej księgowości, z której mogą (ale nie muszą!) korzystać fundacje i stowarzyszenia, pod warunkiem, że m.in. nie prowadzą działalności gospodarczej, nie posiadają statusu OPP, a ich przychód za ostatni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł (szczegółowe wymogi określa art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego).

Zachęcam Państwa, którzy nie zapoznawali się jeszcze z zasadami prowadzenia UEPiK, do przyjrzenia się temu rozwiązaniu oraz rozważenia możliwości wprowadzenia uproszczonej ewidencji w swojej organizacji. Podstawowe, niezbędne informacje można pozyskać np. tutaj: https://poradnik.ngo.pl/co-to-jest-uproszczona-ewidencja-przychodow-i-kosztow
Organizacje, które zdecydują się na wprowadzenie u siebie UEPiK, albo już ją prowadzą, ale mają jakieś pytania bądź wątpliwości w tym zakresie, zachęcam do kontaktu. W razie większego zainteresowania, w rachubę wchodzi zorganizowanie szkolenia oraz doradztwa z zakresu UEPiK. Możliwość taką daje projekt "Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur" realizowany przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Poproszę o propagowanie niniejszej informacji wśród organizacji pozarządowych będących członkami lub współpracujących z Państwa organizacjami.

 

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3340937