logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Wstępna ocena projektu "ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych
autor: GM/ZOSP RP Wtorek, 13 lipca 2021 r.
 Projekt ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348654
 
projekt zdnia 2 lipca ---- Zmiany wynikające z ustawy o OSP: dotyczą w szczególności świadczeń dodatkowych dla strażaków ochotników oraz dla ratowników górskich. Projekt zawiera również wiele zmian dotyczących organizacji ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Oceniamy, że 4 zmiany zasługują na wprowadzenie do ustawy o ochronie ppoż., 6 zmian jest szkodliwych i 20 zmian pozornych.

więcej na stronie ZWIĄZKU 
 
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3398813