logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Plebiscyt - Najpopularniejsza Ochotnicza Straż Pożarna, Najpopularniejsza MDP, Najpopularniejsza drużyna Kobieca
autor: GM Poniedziałek, 29 marca 2021 r.
Informujemy że trwa plebiscyt organizowany przez Gazetę Olsztyńską na Najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną. Konkurs odbywa się poprzez głosownie czytelników gazety SMS-ami. Więcej poniżej 
https://gazetaolsztynska.pl/698681,Regulamin-Plebiscytu-na-Najpopularniejsza-Ochotnicza-Straz-Pozarna.html
Konkurs jest realizowany za wiedzą prezydium ZOWZOSPRP woj. Warmińsko-Mazurskiego
wyciąg z regulaminu : 
 
3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony następująco:

a) We wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym OSP działające na terenie m.Elbląga zostaną dołączone do grupy OSP ziemskiego powiatu elbląskiego. Analogicznie OSP z m. Olsztyna zostaną dołączone do grupy OSP olsztyńskiego powiatu ziemskiego.

b) Spośród wszystkich kandydatów na poziomie powiatowym wyłonione zostaną trzy jednostki, którym zostaną laureatami plebiscytu na szczeblu powiatowym. Decydować o tym będzie liczba głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu.

c) Tytuł Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej danego powiatu otrzyma OSP, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu.

d) O przyznaniu tytułu Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej na Warmii i Mazurach, zadecyduje ilość głosów na poziomie wojewódzkim uklasyfikowanych z wyników powiatowych. Spośród wszystkich kandydatów na poziomie regionalnym zostaną wyłonione po trzy jednostki w dwóch wzmiankowanych w punkcie "e" kategoriach, które zostaną laureatami plebiscytu na szczeblu wojewódzkim.

e) Tytuły Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej na Warmii i Mazurach zostaną przyznane w dwóch kategoriach: „Najpopularniejsza Ochotnicza Straż Pożarna, która znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” oraz „Najpopularniejsza Ochotnicza Straż Pożarna, która nie znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”.

f) Regionalne tytułu Najpopularniejszej Kobiecej Drużyny Pożarniczej oraz najpopularniejszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymają OSP, które uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu. Rankingi powiatowe w tych dwóch kategoriach nie będą prowadzone.

g) Organizator zastrzega sobie prawo do dodanie nowych kategorii w czasie trwania plebiscytu.

§7

Głosowaniem polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany konkretnej OSP z listy danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 2,46 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 05.03.2021 roku i potrwa do 22.04 2021 r. do godz. 23:59:59.999999. Każdy uczestnik startuje z poziomu 1 głosu.

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3085745