logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Materiały z RARS
autor: GM Piątek, 26 marca 2021 r.
 W odpowiedzi na inicjatywę Prezesa ZG ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka, Związek OSP RP uzyskał w dniu 15 lutego 2021 roku zgodę Ministra Klimatu i Środowiska na nieodpłatne udostępnienie Ochotniczym Strażom Pożarnym rezerw strategicznych z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (wcześniej Agencji Rezerw Materiałowych) w związku z udziałem jednostek OSP w Narodowym Programie Szczepień.

Po otrzymaniu materiałów w ilości 190 pakietów nasze biuro przystąpiło do ich dystrybucji.   W skład jednego pakietu wchodzą:

·     Rękawiczki nitrylowe – 200 sztuk

·     Maseczki jednorazowe – 200 sztuk

·     Maseczki FFP2 / FFP3 – 100 sztuk

·     Okulary (gogle) – 10 sztuk

·     Środki dezynfekujące do rąk – 5 litrów

·     Środki do dezynfekcji powierzchni – 30 litrów

·     Kombinezony jednorazowe – 25 sztuk

·     Przyłbice – 5 sztuk

·     Termometr bezdotykowy – 1 sztuka

 

Zestawy sprzętu otrzymały OSP, które zgłaszały wcześniejsze zapotrzebowanie złożone za pośrednictwem ankiety ze strony www.zosprp.pl. 

 
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3085663