logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Najlepsi z Najlepszych - konkurs MDP
autor: GM Czwartek, 04 marca 2021 r.
 W związku ze zmianą terminu przesyłania zgłoszeń na XII Ogólnopolski Konkurs "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją .

 Zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu, do którego mogą przystąpić drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z wymienionych w regulaminie kryteriów.  W XII edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2020 roku.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa - z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”. Termin przesłania zgłoszeń - do 31.03.2021r.

informacja o konkursie, regulamin i formularz zgłoszenia dostępne na stronie Związku  http://www.zosprp.pl/?q=content/xii-konkurs-dla-mdp-najlepsi-z-najlepszych-termin-przeslania-zgloszen-do-31032021-roku

 
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3089399