logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

11 września 2020
autor: GM Poniedziałek, 14 września 2020 r.

11 września 2020r. godzinie 1730, w  odbył się, pod pomnikiem „Strażakom Poległym w Akcji uroczysty Apel Poległych”.

Po meldunku, złożonym przez dowódcę uroczystości dh. Pawła Zapadkę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Olsztyn-Gutkowo Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustawowi Markowi Brzezinowi, zabrał głos dh Grzegorz Matczyński, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie, witając przybyłych gości i przedstawiając cel uroczystości. Kolejnym punktem było oczytanie Apelu Poległych przez dh. Piotra Mostka Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie oraz modlitwa za wszystkich poległych strażaków i ratowników innych służb, którą odmówił ks. Kanonik Janusz Wieszczyński Diecezjalny Duszpasterz Zarządu Oddziału Powiatowego i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

 W Apelu Poległych uczestniczyli:

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Aleksander Socha, st.bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych z Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem, Starostą Olsztyńskim Andrzejem Abako, jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olsztynie, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Stanisław Mikulak, dh Radosław Król, dh Ryszard Harasim, dh Julian Lemiech.

Ponadto przybyli Jarosław Lipiński Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Dorota d”Avstetten Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – Arkadiusz Mrozowski, przedstawiciele Zawodowej Straży Pożarnej Michelin Polska. W uroczystości wzięli udział ponadto koledzy z Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnych w Olsztynie Zbigniew Łupina i Andrzej Hrynakowski a także czynni strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Jonkowo. W Apelu Poległych brała także udział delegacja Liceum Ogólnokształcącego C-NB im. Cichociemnych przy ul. Bydgoskiej 33 w Olsztynie.

Poczet Sztandarowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie tworzyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku z dowódcą Pocztu dh Stanisławem Pisarskim Komendantem Miejsko-Gminnym OSP w Olsztynku.    

W Apelu Poległych ponadto Poczty Sztandarowe delegowały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Barczewie, Biskupcu, Brąswałdzie, Jezioranach, Jonkowie, Kieźlinach, Sząbruku, Świątkach i Wrzesinie.

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w Apelu Poległych..

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4102332