logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 
Obozy
Środa, 21 kwietnia 2010 r.
Olsztyn 30.03.2010r.
DP I-4/3/2010

Panie Panowie
Burmistrzowie, Wójtowie
Prezesi Oddziałów Powiatowych i Gminnych
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 

dotyczy: Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach
Uprzejmie informujemy, że Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie organizuje Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach. Wieloletnią tradycją jest organizowanie obozu pod namiotami na leśnej polanie w pobliżu Jeziora Luterskiego.
 
Koszt 14- dniowego turnusu 680 zł.
Planowana partycypacja w kosztach:
1. Urzędy Miast i Gmin lub Jednostki OSP 230 zł.
2. Koszt własny uczestnika 170 zł.
3. Dofinansowanie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie 140 zł.
4. Dofinansowanie Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Planowane terminy14 dniowych turnusów:
 1. 28.06 – 11.07.2010 turnus szkoleniowy dla członów MDP
 2. 12.07 – 25.07.2010 turnus szkoleniowy dla członków MDP
 3. 26.07 – 08.08.2010 turnus szkoleniowy dla dowódców MDP
Członkowie MDP biorący udział w szkoleniu dowódców /turnus III/ powinni mieć ukończone szkolenie członków MDP (wymagana kserokopia przy zwrocie karty uczestnika obozu). W celu prawidłowego funkcjonowania MDP należy skierować 2 - 4 osoby z predyspozycjami dowódczymi na w/w szkolenie.
Wszyscy członkowie MDP oddelegowani na w/w szkolenia muszą posiadać legitymacje członka MDP, które powinny być wydane w macierzystych jednostkach OSP.
 
Organizatorzy podczas turnusu zapewniają:
 1. szkolenie młodzieży wg programu członków MDP
 2. szkolenie z wybranych zagadnień z profilaktyki alkoholowej
 3. zakwaterowanie w namiotach z podłogą drewnianą i oświetleniem
 4. pięć posiłków dziennie
 5. całodobową opiekę pedagogiczną, medyczną oraz ratownika wodnego
 6. wycieczkę - spływ rzeką Krutyń
 7. gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz zajęcia edukacyjne na świetlicy
 8. plażowanie i kąpiel w jeziorze
 9. ubezpieczenie NW.
Prosimy o zorientowanie się w potrzebach tego typu szkoleń i zabezpieczenie środków na w/w cel. Zgłoszenia pisemne ilościowe z uwzględnieniem turnusu w rozbiciu: chłopcy, dziewczęta należy przesłać na adres: Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, ul. Niepodległości 12 lub bezpośrednio na adres Komendanta Obozu w nie przekraczalnym terminie do dnia 09.05.2010r.
Na zgłoszeniu należy podać nazwisko i telefon osoby prowadzącej sprawę.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Komendanta Obozu tel. 505 031 086
Leon Wiśniewski
11-300 Biskupiec
ul. Okrężna 6
 
 
 
Do wiadomości:
Komendanci Miejscy/Powiatowi PSP z prośbą o rozpowszechnienie informacji na terenie swojego działania.

Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4021304