logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Informacje Zarządu Oddziału Powiatowego w Braniewie - nowy sprzęt, strażnica i kolejne jednostki w KSRG
autor: ZOP Piątek, 16 listopada 2012 r.
    W środę, 15 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z inicjatywy Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jana Słupskiego odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli: Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Braniewie dh. Krystyna Lewańska, Komendant  Powiatowy PSP w Braniewie st. kpt. Władysław Szczepanowicz oraz członek prezydium ZW ZOSP RP w Olsztynie dh. Bogusław Zych.
Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem ruchu pożarnictwa ochotnicze na terenie powiatu braniewskiego. Wymieniono uwagi i spostrzeżenia oraz zwrócono uwagę na potrzeby strażaków ochotników. W trakcie spotkania Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki przekazał pilarkę ratowniczą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku. Również na mocy wcześniejsze decyzji i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku strażaków ochotników z Fromborka Komendant Powiatowy PSP w Braniewie st. kpt. Władysław Szczepanowicz przekazał kluczyki i dokumenty do pojazdu Kia Sportage, który będzie stanowił wyposażenie jednostki OSP. Wcześniej pojazd operacyjny wykorzystywany był przez strażaków z KP PSP w Braniewie. Prezes Zarządu Powiatowego spotkała się również z Dyrektorem Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie. /st. kpt. I. Ścibiorek / Bogusław Zych/
 
 
Strażnica marzeń – OSP Gładysze Gmina Wilczęta
W piątek 7 września b.r. odbyła się w Gładyszach ważna uroczystość związana ze społecznym i gospodarczym rozwojem gminy poprzez otwarcie remizy strażackiej i Centrum Kultury Wiejskiej w Gładyszach.
Inwestycja została dofinansowana z funduszy unijnych z Projektu realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Całkowita kwota projektu wyniosła 970.046 zł z tego środki własne to 447.366 zł, dofinansowanie z UE 489.203 zł. Dotacja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 33.477 zł. W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Wójt Gminy Wilczęta – Bogusław Szczerba, Miron Sycz – Poseł na Sejm RP; Wojciech Penkalski – Poseł na Sejm RP; Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego; Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.; Tadeusz Ratyński – I z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Krzysztof Kowalski – Starosta Braniewski, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie: dh. Bogusław Zych, V-ce Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh. Jerzy Welke, Komendant Powiatowy PSP w Braniewie st. kpt. Władysław Szczepanowicz, samorządowcy z powiatu braniewskiego, radni gminy, licznie przybyli mieszkańcy i strażacy OSP. Po uroczystym poświęceniu obiektu przez księdza proboszcza Leszka Muzalewskiego nastąpiło przecięcie symbolicznej wstęgi a następnie zwiedzenie całości obiektu. W świetlicy odbyła się uroczystość wręczenia podziękowań i pamiątek. To kolejne ważne wydarzenie związane z rozwojem pożarnictwa ochotniczego w ostatnich latach na terenie powiatu braniewskiego. Nowoczesna strażnica spełnia wszelkie warunki i wymagania dla strażaków ochotników. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gładyszach liczy 31 członków, działa od 1952 r., na wyposażeniu posiada lekki pojazd ratowniczo – gaśniczy marki Ford Transit /GLM/.
st. kpt. Ireneusz Ścibiorek JRG Braniewo / foto dh. Bogusław Zych
 
 
Kolejne jednostki OSP w KSRG – Braniewo.
W bieżącym roku w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się wręczenie aktów włączenia kolejnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na mocy decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz po spełnieniu wymagań związanych z doposażeniem jednostek OSP w sprzęt, deklaracji dalszego zakupu sprzętu zgodnie z wymaganiami ilościowymi / rodzajowymi trzy kolejne jednostki OSP znalazły się w KSRG. Szeregi KSRG zasiliły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Lipowina gm. Braniewo, Wierzno Wielkie gm. Frombork oraz Wilczęta gm. Wilczęta. W dniu 7 sierpnia 2012r., decyzje o włączeniu w struktury KSRG dla przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP oraz władz miast i gmin wręczał Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Michał Kamieniecki. Obecnie wśród 23 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu braniewskiego dziewięć jednostek OSP znajduje się w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i są to jednostki: Lelkowo, Pieniężno, Braniewo, Płoskinia, Frombork, Żelazna Góra, Lipowina, Wilczęta oraz Wielkie Wierzno. Oprócz nobilitacji i prestiżu z włączenia w struktury KSRG wymagać się będzie od strażaków ochotników pełnej gotowości bojowej, utrzymania sprawności sprzętu oraz dyspozycyjności do działań ratowniczych. /st. kpt. I. Ścibiorek/
 

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4066227