logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Inauguracja pracy Komisji Historycznej kadencji 2022-2027
autor: MJ Piątek, 14 października 2022 r.
14 października oficjalnie rozpoczęła swoją pracę Komisja Historyczna powołana przez V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

W skład Komisji weszli:

   Przewodniczący:
   - dh Władysław M. Świeczkowski – Tow. Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn,
   Członkowie:
   - dh Izabela Maciejewska – pow. olecki
   - dh Donata Przybyłek-Chojnowska – pow. szczycieński,
   - dh Krzysztof Iwanow – pow. kętrzyński
   - dh Jan W. Narewski – pow. mrągowski,
   - dh Grzegorz Podolak – pow. ostródzki
   - dh Paweł Straszyński – pow. lidzbarski
     Inauguracyjne posiedzenie komisji poświęcone zostało w głównej mierze dyskusji nad ramowymi założeniami działalności w nowej kadencji. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania przez uczestników propozycji dotyczących obszarów ich działania.
     Życzymy owocnej pracy

 

 

galeria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4130078