logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Smykówku z nowym sztandarem!
autor: MJ Niedziela, 02 października 2022 r.
     1 października 2022 roku – w roku 60. rocznicy założenia jednostki – na placu przed remizą OSP w Smykówku (gm. Ostróda, pow. ostródzki) odbyła się podniosła uroczystość związana z wręczeniem sztandaru oraz oficjalnym przekazaniem nowego samochodu pożarniczego.
     Znakiem rozpoczynającym uroczystości było złożenie meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druhowi Gustawowi Markowi Brzezinowi przez dowódcę uroczystości.
     Po podniesieniu na maszt flagi oraz odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostródzie druh Bogusław Fijas, który w imieniu gospodarzy uroczystości przywitał wszystkich zgromadzonych gości, mieszkańców, a przede wszystkim samych strażaków OSP Smykówko z Prezes druhną Ireną Jarą na czele. W jednym szeregu z dorosłymi stanęła również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Wśród licznie zaproszonych gości znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Babalski, Senator RP Pani Bogusława Orzechowska, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Tomasz Ostrowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostródzie druh Ryszard Harasim, Komendanci Powiatowi PSP w Ostródzie mł. bryg. Łukasz Jasiński oraz w Iławie st. bryg. Piotr Wlazłowski, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie Pan Henryk Żuchowski, przedstawiciele wielu Nadleśnictw wraz z Rzecznikiem Lasów Państwowych Panem Michałem Gzowskim, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Maciej Jasiński wraz ze współpracownikiem druhem Mariuszem Magdziakiem, wielu strażaków PSP, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, firm wspierających, samorządowcy, a przede wszystkim druhowie z zaprzyjaźnionych OSP oraz mieszkańcy Smykówka i sąsiednich miejscowości.
     Pierwszym, podniosłym elementem uroczystości było przekazanie jednostce sztandaru nadanego przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie, a ufundowanego przez lokalną społeczność z inicjatywy Komitetu Honorowego, na czele którego stanęła Senator RP Pani Bogusława Orzechowska – skądinąd członkini OSP w Smykówku. Sztandar z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druha Gustawa Marka Brzezina odebrali Prezes OSP Smykówko druhna Irena Jara wraz z Naczelnikiem OSP druhem Ryszardem Wiktorowiczem.
     Kolejnym, nie mniej ważnym momentem było oficjalne przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO FL 280, zakupionego dzięki połączeniu środków finansowych pozyskanych z budżetu MSWiA, gminy Ostróda oraz z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki temu nabytkowi druhowie ze Smykówka będą mogli jeszcze lepiej pomagać mieszkańcom, ratując ich życie, zdrowie i mienie.
     Przy okazji świątecznych wydarzeń druhowie z OSP Smykówko zostali wyróżnieni odznaczeniami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP: Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie nadało Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa druhowi Ryszardowi Wiktorowiczowi, natomiast Zarząd Oddziału Powiatowego w Ostródzie wyróżnił kilkunastu druhów Odznaką Strażak Wzorowy.
     W okolicznościowych wystąpieniach uczestnicy uroczystości składali gratulacje druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku. Życzeniom nie było końca. M.in. Poseł Zbigniew Babalski podkreślił rolę liderki OSP, Prezes Ireny Jarej, która potrafi skupić wokół siebie ludzi chętnych do społecznej aktywności. St. bryg. Tomasz Ostrowski odczytał list Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Andrzeja Bartkowiaka. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP, Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin gratulując wspaniałego święta, nawiązał m.in. do znacznych środków finansowych przekazywanych z budżetu samorządu wojewódzkiego na działalność ochotniczych straży pożarnych na Warmii i Mazurach. Przy okazji składanych życzeń druhowie ze Smykówka otrzymali również wiele prezentów, które niewątpliwie uzupełnią wyposażenie także otrzymanego właśnie samochodu. Swoje życzenia oraz skromny prezent przekazał również Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Olsztynie druh Maciej Jasiński.
     Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy spotkali się na okolicznościowym poczęstunku.
     Tak było.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4066201